Comunicado no Día Internacional do Voluntariado

Responsables parlamentarios, da Xunta e ONGD galegas participan na exposición fotográfica “De oficio, defensoras” | Pepe Ferrín

on motivo da celebración do Día Internacional do Voluntariado o 5 de decembro as ONG de Desenvolvemento valoramos o recoñecemento legal que implica a súa inclusión na Lei de Voluntariado e o borrador de Regulamento, así como o recoñecemento dos dereitos das persoas voluntarias internacionais e a contribución que realizan en Cooperación Internacional as entidades que promoven nesta modalidade.

Con todo expomos algunhas cuestións críticas:

  • Pedimos a responsabilidade das administracións públicas e unha resposta ante a falta de concreción das medidas de fomento de voluntariado.

No borrador de regulamento non se recolle a formulación de equilibrio necesario entre Dereitos das persoas voluntarias, Obrigacións de entidades voluntarias e Obrigacións de Administracións Públicas e Medidas de Fomento. O necesario recoñecemento de dereitos do voluntariado faise recaer case con exclusividade nas obrigacións das entidades que promoven o voluntariado internacional.

  • Esiximos un marco institucional e legal acorde que garanta dereitos e deberes do voluntariado internacional.

O marco legal que expón a Lei de voluntariado esixe unha articulación das diversas competencias requiridas para garantir a participación do voluntariado, entendido como expresión dun dereito. Existen competencias vinculadas á Seguridade Social que son claves para a protección sanitaria e acceso aos dereitos das persoas voluntarias que realizan o seu servizo de cooperación internacional de longa duración, e que son vulnerados se a administración competente non asume o seu rol. As entidades non podemos substituír nin cubrir esta responsabilidade pública.

  • Reclamamos que a Axencia de Cooperación Internacional e Desenvolvemento (AECID) sexa o órgano reitor do voluntariado de cooperación ao desenvolvemento e que este sexa tido en conta no V Plan Director da Cooperación

Consideramos que a Axencia de Cooperación Internacional e Desenvolvemento ( AECID) ten que ser o principal garante do voluntariado de cooperación internacional ao desenvolvemento. A acción voluntaria neste ámbito compete á Cooperación Internacional ao Desenvolvemento, e como tal, as súas funcións en relación ao voluntariado deben expresarse de forma clara, regularse e garantirse. Resulta estraño e disfuncional co resto de cooperacións europeas, que a axencia encargada da cooperación internacional ao desenvolvemento non teña en conta esta expresión de participación cidadá no marco da Axenda 2030, e que non existan canles para facer efectivo este compromiso. O voluntariado internacional atópase no ostracismo e está relegado dos procesos de interlocución, fomento, planificación e seguimento da Cooperación española.

De igual maneira existen agravios comparativos entre o estatuto do cooperante e o regulamento de voluntariado internacional, dotando aos primeiros de máis recursos e máis relevancia no seu rol nos proxectos de cooperación, fronte ao voluntariado internacional.

  • Alertamos de que a aplicación desta normativa pode poñer en risco e dificultar a existencia de voluntariado internacional

A valoración das organizacións asinantes é que de aplicarse o regulamento tal como está exposto, e mesmo algúns artigos da Lei, deixaría a moitas organizacións que promoven o voluntariado internacional nunha situación moi delicada, porque implica que asuman a totalidade dos gastos na práctica xeneralidade das ocasións e un incremento notable nos trámites administrativos. Exponse novas obrigacións sen que existan canles de financiamento e interlocución.

Que ofrecemos?

Profesional da cooperación


Se es profesional da cooperación ofrecémosche:

Entidade


Se es unha ONGD ofrecémosche:

Persoa particular


Se es unha persoa individual ofrecémosche: