Equipo Técnico

A Coordinadora conta cun equipo técnico formado por catro persoas.

Área de administración

Ana Vázquez Fernández

administracion@galiciasolidaria.org

Licenciada en Administración e Dirección de Empresas, entra no mundo das ONGD a través do voluntariado na súa etapa universitaria. Dende hai 11 anos é responsable da área de administración da Coordinadora. É defensora dun voluntariado transformador co que conseguir unha sociedade máis xusta e comprometida.

Área de xestión de proxectos

Sara García Mato

proxectos@galiciasolidaria.org

Licenciada en Ciencias Políticas e da Administración, antes de aterrar na Coordinadora traballou na universidade e nas ONGD, sempre no eido da cooperación ao desenvolvemento. Dende hai 9 anos é responsable da área de incidencia política e xestión de proxectos. É tamén militante doutras causas políticas e sociais para acadar un mundo máis xusto.

Área de sensibilización e comunicación

Ruth Sousa Estévez

sensibilizacion@galiciasolidaria.org

Xestora cultural e xornalista, traballou dende o colectivo BenCuriosa en diversos proxectos culturais e, previamente, en varios medios galegos. Chegou á Coordinadora en 2023 coa convicción de que cultura e a comunicación son ferramentas clave para calquera mellora social.

Área de sensibilización e comunicación

María Vence Santorum

sensibilizacion@galiciasolidaria.org