• FUNDACIÓN EDUCO

    Contacto Mónica Viqueira

    Teléfono 981 200 826

    Correo monica.viqueira@educo.org

    En Educo buscan persoas en prácticas para a área de incidencia (mapeo e seguimento das políticas públicas relacionadas coa infancia e a educación), área de administración (actividades relacionadas coas contas da delegación e coa revisión e “saneamento” da base de datos de públicos de interese da delegación).