• INTERED

    Contacto Lucía López

    Teléfono 981 58 79 66

    Correo galicia@intered.org

    Intered Galicia ten un convenio coa USC para acoller persoas en prácticas. Para outras posibilidades será preciso contactar previamente.