• MANOS UNIDAS

    Contacto María Potel Torres

    Teléfono 981 584 966

    Correo santiago@manosunidas.org

    A ONGD ten un convenio de prácticas coa USC e a Universidade Complutense de Madrid.