Directorio das ONGD

A Coordinadora Galega de ONGD é unha plataforma que conta actualmente con 47 organizacións socias que traballan no eido da cooperación ao desenvolvemento, a educación para a cidadanía global e a acción humanitaria.

Neste directorio atoparedes os seus datos de contacto.