Xunta Directiva

A Xunta Directiva é o órgano de representación e toma de decisións da Coordinadora e está formada por representantes das ONGD membro. As persoas que forman parte da Directiva son escollida pola Asemblea.

Alejandro Quiñoá (Lugo, 1980) foi elixido novo presidente da Coordinadora Galega de ONGD na Asemblea Xeral do 25 de marzo de 2017.

Alejandro Quiñoá Casteleiro

Asemblea de Cooperación pola Paz

alejandroquinoa@acpp.com

Presidencia

Licenciado en Ciencias Políticas e da Administración, traballa desde 2005 no ámbito da cooperación internacional para o desenvolvemento como integrante da ONGD Asemblea de Cooperación Pola Paz (ACPP). Dende 2009 é o delegado de ACPP en Galicia e dende 2012 membro do seu Comité Territorial de Dirección. Ademais da actividade profesional participa do movemento asociativo veciñal de Compostela sendo Vogal da Xunta Directiva da Asociación Veciñal de Pontepedriña e membro electo do Consello Municipal de Relacións Veciñais

Gema Filgueira Garrido

Médicos do Mundo

gema.filgueira@medicosdelmundo.org

Vicepresidencia

Foi presidenta da Coordinadora de 2011 a 2017 e dende 2011 forma parte da súa Comisión de Normativa e Código de Conduta. É socia e voluntaria de Médicos del Mundo e forma parte da Xunta Directiva de Médicos do Mundo Galicia. Participa na Red de Coordinadoras Autonómicas de ONGD dende o ano 2013 como representante da Coordinadora Galega e, dende o ano 2015, ocupa o cargo de Vicepresidenta II da Junta de Gobierno de la Coordinadora de ONGD - España.

María Paz Gutiérrez

Solidariedade Internacional Galicia

direccion@solidaridadgalicia.org

Secretaría

Licenciada en Ciencias Políticas é directora de Solidariedade Internacional de Galicia dende 2004. É membro do Consello de Acción Voluntaria dende o ano 2014 como representante da Coordinadora, membro do Consello Galego de Cooperación ao Desenvolvemento (CONGACODE) e de 2011 a 2017 foi Vicepresidenta da Xunta Directiva da Coordinadora Galega de ONGD.

Ángel Antonio Bañobre González

Fundación Fabre

angelbanobre@fundacionfabre.org

Tesourería

Licenciado en Ciencias Empresariais traballa na Fundación FABRE dende 2012 onde dirixe a área de Cooperación para o Desenvolvemento. Do 2007 ao 2012 traballou na Fundación CUME, organización á que representou no Consello Galego de Cooperación ao Desenvolvemento (CONGACODE). Tamén forma parte da Comisión de Normativa e Código de Consuta da Coordinadora.

Lorena Seijo Sanmiguel

Asociación Galega de Reporteiros Solidarios

coordinacion@agareso.org

Vogalía

Xornalista especializada en dereitos humanos e cooperación, conta con dez anos de experiencia en medios de prensa escrita, principalmente en Guatemala, onde residiu sete anos. Alí centrou a maior parte das súas publicacións nas violacións dos dereitos humanos, a problemática dos pobos indíxenas, a violencia contra as mulleres e os efectos do crime organizado en Centroamérica. Actualmente é coordinadora da Asociación Galega de Reporteiros Solidarios (AGARESO) e é vogal da Xunta Directiva da Coordinadora dende 2014.

María Carmen Beltrán Moreiras

Oxfam Intermón

mbeltran@oxfamintermon.org

Vogalía

No ano 1990 empeza o seu traballo en Cooperación. Foi delegada de Veterinarios Sen Fronteiras en Galicia e membro de Xunta Directiva desa organización durante 8 anos. Tamén formou parte da Xunta Directiva da Coordinadora como membro desta ONGD. No 2003 pasa a ser responsable de campañas de Intermón Oxfam, e na actualidade é Responsable Territorial en Galicia de Oxfam Intermón (OI). Dende o ano 2013 forma parte da Xunta Directiva da Coordinadora e, dende 2014, é vogal da Xunta Directiva e membro do Consello Galego de Cooperación ao Desenvolvemento (CONGACODE).

José Francisco Hurtado Durán

Ecos do Sur

ong@ecosdosur.org

Vogalía

Licenciado en Socioloxía, en setembro de 2003 incorporouse á ONGD Ecos do Sur e dende 2004 traballa como técnico de proxectos coordinando diferentes accións e programas destinados á integración social de persoas migrantes e á cooperación internacional. De 2005 a 2015 foi director da organización. É vogal da Coordinadora Galega de ONGD dende 2013. Tamén é voluntario da Asociación Española de Afectados por Linfoma, Leucemia e Mieloma (AEAL), e do Grupo Español de Pacientes con Cáncer, GEPAC.

Laura Casal Guillán

Amigos da Terra

cooperacion@amigosdaterra.net

Vogalía

Licenciada en Ciencias Políticas conta con experiencia diversa no terceiro sector, onde desenvolveu distintas labores no eido da ensinanza e da xestión de proxectos, dende o ano 2011. Dende 2012 ocupa o posto de técnica responsable de cooperación da asociación Amigos da Terra, e é parte da súa Xunta Directiva dende febreiro dende 2015. É vogal da Xunta Directiva da Coordinadora dende 2014 e forma parte da Comisión de Educación para o Desenvolvemento e a Comisión de Incidencia Política.