Xunta Directiva

A Xunta Directiva é o órgano de representación e toma de decisións da Coordinadora e está formada por representantes das ONGD membro. As persoas que forman parte da Directiva son escollida pola Asemblea.

Alejandro Quiñoá (Lugo, 1980) foi relixido presidente da Coordinadora Galega de ONGD na Asemblea Xeral do 28 de marzo de 2021. O actual equipo directivo conta con dez persoas.

Alejandro Quiñoá Casteleiro

Asemblea de Cooperación pola Paz

alejandroquinoa@acpp.com

Presidencia

Licenciado en Ciencias Políticas e da Administración, traballa desde 2005 no ámbito da cooperación internacional para o desenvolvemento como integrante da ONGD Asemblea de Cooperación Pola Paz (ACPP). Desde 2009 é o delegado de ACPP en Galicia e desde 2012 é membro do seu Comité Territorial de Dirección. Ademais da actividade profesional participa do movemento asociativo veciñal de Compostela. É membro do Consello Galego de Cooperación ao Desenvolvemento (CONGACODE) e ocupa a presidencia da Coordinadora desde 2017.

Gema Filgueira Garrido

Médicos do Mundo

gema.filgueira@medicosdelmundo.org

Vicepresidencia

Foi presidenta da Coordinadora de 2011 a 2017 e dende 2011 forma parte da Comisión de Normativa e Código de Conduta. É presidenta da ONG Médicos del Mundo en Galicia. Participa na Red de Coordinadoras Autonómicas desde o ano 2013 como representante da Coordinadora no período 2015 – 2020 asumíu a Vicepresidenta II da Junta de Gobierno da Coordinadora de ONGD-España. É membro do Consello Galego de Cooperación ao Desenvolvemento (CONGACODE).

María Paz Gutiérrez

Solidariedade Internacional Galicia

direccion@solidaridadgalicia.org

Secretaría

Licenciada en Ciencias Políticas é directora de Solidariedade Internacional de Galicia desde 2004. É membro do Consello de Acción Voluntaria desde o ano 2014 como representante da Coordinadora, membro do Consello Galego de Cooperación ao Desenvolvemento (CONGACODE). Entre 2011 e 2017 foi Vicepresidenta da Coordinadora.

Ángel Antonio Bañobre González

Fundación Fabre

angelbanobre@fundacionfabre.org

Tesourería

Licenciado en Ciencias Empresariais traballa na Fundación FABRE desde 2012 onde dirixe a área de Cooperación para o Desenvolvemento. Do 2007 ao 2012 traballou na Fundación CUME, organización á que representou no Consello Galego de Cooperación ao Desenvolvemento (CONGACODE). Tamén forma parte da Comisión de Normativa e Código de Conduta da Coordinadora. É o Tesoureiro da Coordinadora desde 2018.

Lorena Seijo Sanmiguel

Asociación Galega de Comunicación para o Cambio Social

coordinacion@agareso.org

Vogalía

Coordinadora da Asociación Galega de Comunicación para o Cambio Social (AGARESO) desde 2016. Hai 11 anos que traballa desde Galicia en Cooperación Internacional, pero a súa especialidade é o xornalismo en dereitos humanos. Residiu en Guatemala durante 7 anos e alí centrou a maior parte das súas publicacións nas violacións dos dereitos humanos, a problemática dos pobos indíxenas, as consecuencias do conflito armado, a violencia contra as mulleres e os efectos do crime organizado en Centroamérica. É vogal da Coordinadora desde 2014.

Laura Casal Guillán

Amigos da Terra

cooperacion@amigosdaterra.net

Vogalía

Licenciada en Ciencias Políticas conta con diversa experiencia no terceiro sector, onde desenvolveu distintas labores no eido da ensinanza e da xestión de proxectos. Desde 2012 é a técnica responsable da área de cooperación da asociación Amigos da Terra. Formou parte tamén da directiva da organización entre 2015 e 2021, ocupando o posto de tesourería. É vogal da Coordinadora desde 2014 e forma parte da Comisión de Educación para o Desenvolvemento e a Cidadanía Global e a Comisión de Incidencia Política.

Natalia Monje

Ecos do Sur

comunicacion@ecosdosur.org

Vogalía

Periodista e historiadora, responsable de Comunicación da ONG Ecos do Sur desde 2011, onde lidera tamén a liña de traballo fronte ao discurso de odio e a desinformación. Vogal da Coordinadora desde 2021.

José Luis Barreiro Areses

Fundación Entreculturas

jl.barreiro@entreculturas.org

Vogalía

Exerceu o periodismo en diversos medios de comunicación (prensa, radio, internet, televisión) así como diferentes labores en gabinetes da administración autonómica e consultorías en varias empresas. Cunha longa experiencia de voluntariado a nivel local, a partir de 2012 inicia a súa traxectoria na Fundación Entreculturas como voluntario, despois como delegado e, desde 2017, como técnico e coordinador das equipas de Vigo, A Coruña, Santiago, Oviedo e Xixón. Asume a representación da ONGD en Galicia e Asturias. É vogal da Coordinadora desde 2021

Macamen Díaz Sánchez

Fundación Internacional Compañía de María

galicia@fisc-ongd.org

Vogalía

É delegada da Fundación Internacional de Solidaridad Compañía de María (FISC) en Galicia desde 2013. Ten unha ampla participación como voluntaria e activista no tecido social de Compostela. Actualmente é voluntaria en colaboración cos Servizos Sociais do Concello de Santiago dando clases a persoas adultas para competencias básicas e o graduado de secundaria. Tamén participa como voluntaria na prisión de Teixeiro e forma parte do grupo de mulleres cristiás galegas Exeria e da Rede Galega en Apoio ás Persoas Refuxiadas. É vogal da Coordinadora desde 2021.

José Manuel Pérez Otero

SOLIDA

josemanuelperez@tecnolegal.es

Vogalía

Diplomado en Relacións Laborais e Mestrado en xestión de organizacións non lucrativas. Foi responsable da delegación de Axuda en Acción en Galicia e Asturias desde 2003 ata 2011. Actualmente, e desde 2012, é o presidente de SOLIDA Asociación de Cooperación ao Desenvolvemento. É consultor en Coop4Equality, consultora especializada en igualdade de xénero. É vogal da Coordinadora desde 2021.