Como ser unha ONGD socia

Para ser unha ONGD socia da Coordinadora hai unhas condicións previas que as organizacións interesadas deben cumprir.

Neste documento>> atoparedes as condicións previas e unha definición do proceso de ingreso.