Ofertas de emprego

Neste apartado só publicamos ofertas de emprego de ONG en Galicia. Na columna da dereita atoparedes outras páxinas web con ofertas en entidades do terceiro sector fóra de Galicia.

 

Oferta de emprego para psicólog@

Convoca Ecos do Sur Lugar A Coruña Fin de prazo 27/08/2019

Oferta de emprego para persoal educador

Convoca Fundación Diagrama Lugar Ourense Fin de prazo 06/09/2019

Persoal técnico de cooperación internacional ao desenvolvemento

Convoca Fundación Balms para la Infancia Lugar Vigo Fin de prazo 23/08/2019

Responsable de incidencia social CONGDE – suplencia por maternidade

Convoca Coordinadora de ONGD - España Lugar Madrid Fin de prazo 25/08/2019

Ofertas de emprego de ACNUR no Estado español e América Latina

Convoca ACNUR Lugar Estado español ou América Latina

Ofertas de emprego para persoal médico no ámbito da cooperación

Convoca Fundación de los Colegios Médicos para la Cooperación Internacional