Ofertas de emprego

Neste apartado só publicamos ofertas de emprego de ONG en Galicia. Na columna da dereita atoparedes outras páxinas web con ofertas en entidades do terceiro sector fóra de Galicia.

 

Oferta para persoa expatriada en Honduras

Convoca Enxeñería sen Fronteiras Fin de prazo 02/10/2020

Ofertas de emprego das ONGD con delegación no Estado español

Lugar Estado español ou países do Sur

Ofertas de emprego de ACNUR no Estado español e América Latina

Convoca ACNUR Lugar Estado español ou América Latina

Ofertas de emprego para persoal médico no ámbito da cooperación

Convoca Fundación de los Colegios Médicos para la Cooperación Internacional