Ofertas de emprego

Neste apartado ofrecemos información sobre as ofertas de emprego no eido da cooperación internacional en Galicia.

Profesor/a de galego para persoas extranxeiras.

Convoca Movemento pola Paz Lugar Santiago de Compostela Fin de prazo 20/05/2022

Personal técnico expatriado en República Dominicana

Convoca Servicio de Cooperación internacional para el desarrollo de Fundación Mujeres Lugar República Dominicana Fin de prazo 15/04/2022

Ofertas de emprego de ACNUR no Estado español e América Latina

Convoca ACNUR Lugar Estado español ou América Latina

Ofertas de emprego para persoal médico no ámbito da cooperación

Convoca Fundación de los Colegios Médicos para la Cooperación Internacional