Voluntariado internacional e viaxes solidarias

Neste apartado ofrecemos un buscador para atopar propostas de voluntariado internacional e viaxes solidarias aos países do Sur que ofrecen as ONGD galegas.

Antes de iniciar a busca, recomendamos que coñezas algo máis o significado de voluntariado internacional, vacacións solidarias e campos de traballo. Tamén, que coñezas o mellor posible o funcionamento das ONGD de Desenvolvemento e que, ademais de ter en conta os ámbitos de especialización de cada organización ou os destinos do voluntariado, revises a misión e a visión da ONGD para asegurarte que os obxectivos e a forma de traballar e entender a transformación social están en sintonía contigo.

Para iso, en primeiro lugar deixamos este vídeo de Canal Solidario no que se aclaran algúns conceptos básicos. E tamén, un artigo da Coordinadora de ONGD – España con consellos para elixir con quen queres facer voluntariado internacional.

Por último,  facilitamos o monográfico de Voluntariado da Coordinadora de ONGD – España e este post de Hacesfalta.org con “5 ideas sobre voluntariado que debes quitarte da cabeza”.

 


  Atopar unha oportunidade

  A continuación achegamos información das oportunidades de viaxar ao Sur en clave de solidariedade que ofrecen as ONGD galegas. As propostas están divididas entre Voluntariado internacional e Viaxes Solidarias

  Voluntariado internacional

 • APOIO A PROXECTOS DA FUNDACIÓN FABRE

  Onde? En países onde traballa a organización

  Cando? A concretar

  Neste tipo de voluntariado trátase de aportar, dende os coñecementos de cada quen, un valor engadido aos proxectos que executa a organización en diversos países como Bolivia ou Guatemala, en proxectos de Educación, de Seguridade alimentaria ou de sanidade materna e atención.

  Teléfono 986 227 788

  Correo de contacto gracia@fundacionfabre.org

  Ampliar información

 • CAMPOS DE TRABALLO SED

  Onde? En países onde traballa a organización

  Cando? Xullo e agosto

  Os Campos de Traballo – Misión son unha experiencia organizada, vivida e compartida en grupo, cunha orientación solidaria que aposta polo desenvolvemento e a xustiza. Permiten colaborar en proxectos para a educación, a solidariedade e o desenvolvemento, vinculados á Institución Marista, en contacto con contrapartes do país de destino. Teñen unha duración de 6 semanas aproximadamente.

  Teléfono 987 22 04 60

  Correo de contacto sedcompostela@sed-ongd.org

  Ampliar información

 • PROGRAMA DE VOLUNTARIADO INTERNACIONAL DE INTERED

  Onde? África e América Latina

  Cando? A partir de outubro

  Dende InteRed ofrécese a posibilidade de que o voluntariado con experiencia e formación na organización poida participar en proxectos e programas de InteRed e das súas socias locais en outros países. Búscase coidar o acompañamento e que a experiencia sexa enriquecedora para todas as partes, polo que non ofrecen este programa sen unha experiencia e implicación previa na organización desde o territorio.

  Teléfono 981 589 966

  Correo de contacto galicia@intered.org

  Ampliar información

 • PROGRAMAS DE COÑECEMENTO DA REALIDADE DE ASF

  Onde? Guatemala

  Cando? No verán

  Bolsas da Oficina de Cooperación e Voluntariado da Universidade da Coruña que permite ao alumnado desprazarse a outro país para realizar unha estadía de cooperación. Dende 2008, Arquitectura sen Fronteiras Galicia convoca cada ano propostas para que o alumnado, acolléndose a estas bolsas, poida desfrutar dunha experiencia no terreo en Guatemala.

  Teléfono 981 167 000 ext. 5033

  Correo de contacto galicia@asfes.org

  Ampliar información

 • PROGRAMAS DE COÑECEMENTO DA REALIDADE DE ESF

  Onde? Honduras

  Cando? No verán

  O Programa de Coñecemento da Realidade é unha proposta no marco da educación para o desenvolvemento que inclúe unha estancia en Honduras durante un período de 2-3 meses para coñecer a realidade do lugar mentres se levan a cabo actividades definidas previamente. Á volta, as persoas, xa integradas nos grupos de traballo de ESF, fortalecen o traballo da organización ao ter coñecemento de primeira man sobre os proxectos e o seu contexto en Honduras. Tamén organizan actividades en Galicia para difundir o que teñen aprendido.

  Teléfono 981 167 000 Ext 1497

  Correo de contacto info@galicia.isf.es

  Ampliar información

 • SALONGO VOLUNTARIO INTERNACIONAL FISC

  Onde? Países europeos

  Cando? A concretar

  SALONGO é un programa de voluntariado internacional para facilitar experiencias de solidariedade e cooperación en países en vías de desenvolvemento a persoas vinculadas coa organización. O obxectivo deste tipo de voluntariado é realizar traballo profesional que beneficie á contraparte e a FISC; ser un espazo de encontro e de recoñecemento mutuo; e contribuír a promover unha experiencia para o crecemento persoal da persoa voluntaria.

  Teléfono 981 525 685

  Correo de contacto fiscgs@gmail.com

  Ampliar información

 • SERVIZO VOLUNTARIO EUROPEO

  Onde? Países europeos

  Cando? A concretar

  Amigos da Terra é organización de acollida e envío do Servizo Voluntario Europeo (SVE). Esta é unha iniciativa da Unión Europea que ofrece a posibilidade de participar nun proxecto de voluntariado con todos os custes pagados durante un período de seis meses a un ano. Os mozos e mozas poden colaborar en distintos proxectos sociais, ambientais, relacionados co patrimonio, o deporte, a cultura ou a cooperación en máis de 20 países de Europa.

  Teléfono 988 37 43 18

  Correo de contacto sve@amigosdaterra.net

  Ampliar información

 • TALLER NO SUR

  Onde? Países onde traballa a ONGD

  Cando? No verán

  Programa de voluntariado internacional de corta duración, un ou dous meses durante o verán, que ten por obxectivo achegar ás persoas que dan apoio á organización á realidade das mulleres, mocidade e infancia dos proxectos que a ONGD leva a cabo nono Sur para, a través da experiencia persoal, crear un maior compromiso coa organización.

  Teléfono 982 804 736

  Correo de contacto coordinacion@tallerdesolidaridad.org

  Ampliar información

 • VOLUNTARIADO A TERREO

  Onde? Países onde traballa a organización

  Cando? A concretar

  Axuda en Acción promove un voluntariado activo e comprometido cun mundo sen pobreza, exclusión e desigualdade. O voluntariado a terreo ofrece a oportunidade de coñecer outras realidades e comunidades afastadas nas que viven persoas con menos oportunidades. As ofertas publícanse na web de Axuda en Acción a partir do mes de febreiro para realizar voluntariados en grupo ou técnicos.

  Teléfono 900 85 85 88

  Correo de contacto informacion.galicia@ayudaenaccion.org

  Ampliar información

 • VOLUNTARIADO INTERNACIONAL FUNDACIÓN MADRESELVA

  Onde? A concretar

  Cando? A concretar. Mínimo un mes

  A Fundación Madreselva ofrece voluntariado internacional para participar nos proxectos de cooperación internacional que a ONGD ten en marcha en distintos países e comunidades.

  Teléfono 91 730 10 35

  Correo de contacto voluntarios@madreselvaongd.net

  Ampliar información

 • VOLUNTARIADO INTERNACIONAL MÉDICOS DO MUNDO

  Onde? A concretar

  Cando? A concretar

  As necesidades de voluntariado en terreo cóbrense segundo o perfil preciso en cada caso. As persoas que participan no voluntariado internacional de Médicos do Mundo pasan un proceso de selección específico. Por outra banda, a ONGD conta cun grupo permanente para poder dar resposta a emerxencias humanitarias (GIRAH) que ten características específicas. As persoas que forman parte deste grupo deben ter un nivel alto de inglés (desexable francés); ter experiencia previa en proxectos de Acción Humanitaria; dar resposta aos requisitos de formación e experiencia requeridos no proxecto; e ter dispoñibilidade de saída inmediata.

  Correo de contacto galicia@medicosdelmundo.org

  Ampliar información

 • VOLUNTARIADO INTERNACIONAL PEDRO ARRUPE (VOLPA)

  Onde? África e América Latina

  Cando? A partir de outubro

  O programa de voluntariado internacional Pedro Arrupe (VOLPA) de Entreculturas busca canalizar a inquedanza de persoas maiores de 21 anos que queren comprometerse cun proxecto de desenvolvemento a longo prazo (1 ou 2 anos). VOLPA ofrece formación, preparación e reflexión para vivir unha experiencia de servizo durante un ou dous anos nalgún dos proxectos das organizacións coas que a organización traballa en África e América Latina.

  Teléfono 981 581 409

  Correo de contacto santiago@entreculturas.org

  Ampliar información

 • VOLUNTARIADO INTERNACIONAL SOGAPS

  Onde? Sáhara (campamentos persoas refuxiadas)

  Cando? A concretar

  Posibilidade de realizar unha estancia de voluntariado internacional nos Campamentos de Refuxiados Saharauís para desenvolver tarefas de cooperación en función das necesidades existentes no momento e previa valoración dos candidatos por parte da Asociación.

  Teléfono 986 262 637

  Correo de contacto voluntariado@sogaps.org

  Ampliar información

 • VOLUNTARIADO SEMILLA PARA EL CAMBIO

  Onde? India

  Cando? entre 4 e 6 meses de xullo a decembro

  A ONGD Semilla para el Cambio ofrece dous tipos de voluntariado de longa duración (entre 4 e 6 meses): o de educación e o de comunicación. No primeiro as persoas con experiencia como mestre/a, pedagogo/a, orientador/a escolar ou similar dan apoio ao equipo docente da ONG en Varanasi (India). O segundo, para apoiar dende a India ao equipo de comunicación da ONG colaborando coa redacción de contidos e materiais audiovisuais.

  Teléfono 981 25 20 11

  Correo de contacto rrhh@semillaparaelcambio.org

  Ampliar información

 • Viaxes solidarias

 • VIAXES DE ACCIÓN SOLIDARIA SEMILLA PARA EL CAMBIO

  Onde? India

  Cando? A concretar

  En colaboración con Open Eyes, Semilla ofrece unha viaxe para coñecer India e o labor dunha ONGD en primeira persoa. A viaxe comeza cunha ruta turística por Agra, Pushkar, Jaipur e Delhi, para rematar en Varanasi, onde o grupo pasará 5 días de inmersión cultural e achegarase ao traballo da ONGD e á realidade das comunidades fora das rutas turísticas tradicionais.

  Teléfono 667 163 202

  Correo de contacto info@openeyesproject.com

  Ampliar información

 • VIAXES DE TURISMO RESPONSABLE CON SODEPAZ

  Onde? Países onde traballa a ONGD

  Cando? A concretar

  A ONGD Panxea colabora coa ONGD estatal SODePAZ no seu programa de viaxes de turismo responsable en diversos países. Nesta viaxes propoñen formas de coñecer as realidades locais dende o respecto ás comunidades e ao medio.

  Teléfono 981 582 455

  Correo de contacto jyd.galicia@jovenesydesarrollo.org

  Ampliar información

 • VIAXES SOLIDARIAS DE MIRADAS AL MUNDO

  Onde? Guinea Bissau

  Cando? Ao longo do ano

  Miradas al Mundo viaxa un mínimo de tres veces ao ano a Guinea Bissau para iniciar novos proxectos e supervisar os que están en marcha. Existe a posibilidade de acompañar ao equipo técnico nesta viaxe e vivir a realidade en primeira persoa. É unha viaxe cun número moi limitado de persoas e sempre se lle dá prioridade ao voluntariado e persoas socias que apoian á organización no día a día.

  Teléfono 651 119749

  Correo de contacto ongmiradasalmundo@gmail.com

  Ampliar información

Outras páxinas onde atopar información sobre voluntariado internacional e viaxes solidarias: