Convocatoria de premios, bolsas e subvencións

Concurso de fotografía #EmergenciaVivenda

Convoca EAPN Galicia Fin de prazo 13/12/2022 Ler convocatoria

II Premio Galego de Educación para o Desenvolvemento e Cidadanía Global

Convoca Coordinadora Galega de ONGD Fin de prazo 30/10/2022 Ler convocatoria