Convocatoria de premios, bolsas e subvencións

Premio “Ingeniería Solidaria”

Convoca Enxeñería sen Fronteiras Fin de prazo 24/07/2021 Ler convocatoria

Convocatoria de proxectos de acción humanitaria

Convoca Xunta de Galicia Fin de prazo 09/07/2021 Ler convocatoria

Convocatoria ‘Jóvenes Cooperantes’

Convoca Agencia Española de Cooperación al Desarrollo Fin de prazo 22/06/2021 Ler convocatoria