Convocatorias de subvencións

I Premio Galego de Educación para o Desenvolvemento e a Cidadanía Global

Convoca Coordinadora Galega de ONGD Fin de prazo 30/11/2020 Ler convocatoria

Premio ABC Solidario

Convoca Diario ABC Fin de prazo 10/12/2020 Ler convocatoria

III Concurso arredor dos ODS ‘Muros que unen’

Convoca Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade Fin de prazo 02/11/2020 Ler convocatoria

Convocatoria de programas de carácter social (0,7 % do IRPF)

Convoca Xunta de Galicia Fin de prazo 21/10/2020 Ler convocatoria

VII Convocatoria de Accións de EpD, Sensibilización e Participación Social

Convoca Oficina de Cooperación e Voluntariado da Universidade da Coruña (UDC) Fin de prazo 30/09/2020 Ler convocatoria