• JÓVENES Y DESARROLLO

    Contacto Camino Rivero

    Teléfono 987 203 712

    Correo jyd.galicia@jovenesydesarrollo.org

    Sempre que a estrutura o permita, a ONGD ofrece a realización de prácticas no Departamento de Educación para o Desenvolvemento con estudantes de titulacións relacionadas coa Educación e Máster de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento.

    Se valorará la adecuación de otras titulaciones.