A Coordinadora en cifras

43 ONGD INTEGRADAS

 

31 ANOS DE HISTORIA

 

3 COMISIÓNS DE TRABALLO

 

3 GRUPOS TERRITORIAIS

 

10 PERSOAS NA XUNTA DIRECTIVA

 

2 TRABALLADORAS


 

Táboa de financiadores e subvencións recibidas

Ver documento ‘Ingresos da Coordinadora en 2021 

 

Táboa salarial das traballadoras da Coordinadora

Ver documento ‘Táboa salarial 2021

 

Balance e conta de resultados

Ver documento ‘Balance de situación 2021

Ver documento ‘Conta de perdas e ganancias 2021

Ver documento ‘Contas anuais 2021

Ver documento ‘Balance de situación 2020

Ver documento ‘Balance de situación 2019

Ver documento ‘Conta de resultados 2020

Ver documento ‘Conta de resultados 2019