A Coordinadora en cifras


 

Táboa de financiadores e subvencións recibidas

 

Táboa salarial das traballadoras da Coordinadora

 

Balance e conta de resultados