• ECOS DO SUR

    Contacto Patxi Hurtado

    Teléfono 981 15 01 18

    Correo direccion@ecosdosur.org

    Ecos do Sur ofrece prácticas a nivel FP e Universidade. A ONGD está aberta a recibir propostas das persoas interesadas, polo que as persoas interesadas poden contactar.