• ECODESARROLLO GAIA

    Teléfono 629 81 75 81

    Correo oficina@ecodesarrollogaia.org

    Prácticas universitarias coa Facultade de Socioloxía de UdC. A xestión destas prácticas faise a través das titorías da universidade. Ecodesarrollogaia ofrece a posibilidade de acompañar a dúas persoas por curso.