• AIDA

    Contacto Silvia Discacciati

    Teléfono 914116748

    Correo proyectos@ong-aida.org

    Acéptanse estudantes de master e postgrados de cooperación ao desenvolvemento para realizar prácticas no departamento de cooperación ao desenvolvemento e participar no seguimento de proxectos financiados por administracións e entidades galegas.