O BNG oficializa a sinatura do acordo pola Cooperación

O texto foi suscrito polo PSOE, Partido Popular, Sumar, PNV, Esquerra Republicana de Catalunya, CUP, EH-Bildu, Coalición Canaria e Nueva Canarias - Bloque Canarista.

Fonte: IPPDH

19 Xullo 2023 |

O deputado e cabeza de lista do Bloque Nacionalista Galego pola Coruña, Néstor Rego, asinou esta  mañá na cidade herculina o acordo de seis puntos impulsado pola Coordinadora Estatal de Organizaciones para el Desarrollo presentado o pasado 13 de xullo en Madrid.

O documento foi secundado polos principais partidos políticos. PSOE, Partido Popular e Sumar fixeron efectivo o seu apoio no acto de presentación mentras que PNV, Esquerra Republicana de Catalunya, BNG, CUP, EH-Bildu, Coalición Canaria e Nueva Canarias – Bloque Canarista asinarán o texto nos seus respectivos territorios.

 

Por unha Política de Cooperación para o Desenvolvemento Sostible e a Solidariedade Global sólida e fortalecida

Exposición de motivos e consideracións

Somos conscientes do mundo convulso que habitamos e dos profundos problemas de desigualdade e falta de condicións e oportunidades que sofren boa parte dos seus habitantes: dende a fame crecente ata as migracións forzosas, a emerxencia climática, as desigualdades entre homes e mulleres e a multiplicación dos conflitos.

Recoñecemos o noso imperativo ético e democrático, reflectido na Carta das Nacións Unidas, a Constitución Española e os Tratados da Unión Europea, de poñer as nosas capacidades para contribuír a superar esta situación e garantir os dereitos humanos mediante unha sólida política de cooperación internacional para o desenvolvemento.

Recoñecemos a necesidade de reforzar a Cooperación Española, aínda lonxana ás nosas capacidades e os nosos compromisos internacionais, pero que conta cun amplo apoio cidadán e ten un gran potencial de desenvolvemento.

Felicitámonos polo importante consenso acadado na lexislatura que rematamos e a aprobación da Lei 1/2023 de Cooperación para o Desenvolvemento Sostible e a Solidariedade Global. Supón un
bo punto de partida para o proceso de reforma do sistema de cooperación.

As forzas políticas abaixo asinantes comprometémonos a:

1. Completar a reforma do sistema de cooperación que permita impulsar unha política de cooperación de estado ambiciosa e transformadora, desenvolvendo e implementando o marco regulamentario previsto na Lei 1/2023 e mantendo o consenso e o diálogo entre os partidos políticos e a participación activa dos axentes sociais.

2. Traballar para que na próxima lexislatura se faga todo o posible por acadar o compromiso da lei de chegar ao 0,7% da Axuda Oficial ao Desenvolvemento (AOD) en 2030.

3. Aumentar a ambición e a relevancia da Axenda 2030 para o Desenvolvemento Sostible, garantindo que orienta de xeito estratéxico a actuación do Estado, as súas políticas públicas e orzamentos e tendo en conta o efecto das mesmas máis aló das nosas fronteiras. Exercer un multilateralismo activo que potencie o compromiso coa Axenda 2030 no eido internacional e, especialmente, no marco da Unión Europea.

4. Fortalecer a acción humanitaria do Estado español para dar resposta ás crecentes emerxencias
humanitarias, así como a educación para a cidadanía global para promover unha cidadanía
responsable e activa na procura da xustiza global. Todo iso, cun reforzo dos recursos humanos e
orzamentarios da Axencia Española de Cooperación Internacional de Desenvolvemento (AECID).

5. Recoñecer ás ONGD como actores especializados de cooperación, mellorando os instrumentos e dotacións orzamentarias das convocatorias nos vindeiros anos e apostando por un fortalecemento das organizacións e a súa participación activa na proceso de reforma en marcha.

6. Recoñecer e facilitar o papel das cooperacións descentralizadas como expresión da vontade de solidariedade da nosa sociedade, dando valor a súa capacidade de xestión, a súa conexión coa cidadanía e poñendo en funcionamento os mecanismos de coordinación entre as cooperacións descentralizadas e a estatal tal e como establece a propia Lei.

Que ofrecemos?

Profesional da cooperación


Se es profesional da cooperación ofrecémosche:

Entidade


Se es unha ONGD ofrecémosche:

Persoa particular


Se es unha persoa individual ofrecémosche: