Comunicado ante a escalada de violencia en Palestina e Israel

A axuda humanitaria debe ser garantida, especialmente á poboación que sofre unha crise crónica persistente que derivou nunha situación extrema de vulnerabilidade. A protección da poboación civil debe ser asegurada en todo momento.