Vanada Sharma

India

Defensora dos dereitos das mulleres

Marta Isabel González

Vanada é unha muller dalit, unha ‘intocable’ segundo o sistema de castas hindú. Vive nunha aldea en Uttar Pradesh, o estado máis grande da India e fronteirizo con Nepal, onde cada ano millóns de turistas acoden a visitar o Taj Mahal.

 

Na India, as mulleres dalit non teñen acceso á educación e son marxinadas social e economicamente malia que as leis do país non o permiten. No caso de Vanada, participar en espazos de formación para mulleres adultas foi un punto de inflexión na súa vida. “Neles tomei consciencia dos meus dereitos e dos dereitos das mulleres da miña comunidade”.

 Vanada é hoxe unha lideresa carismática, unha defensora que acompaña grupos de apoio mutuo entre mulleres e promove a posta en marcha de actividades que lles permitan ter autonomía económica.

 Vanada forma parte da Sociedade para o Benestar Social da Dioceses de Vārānasī, unha organización que colabora coa ONG Mans Unidas.

“Animo ás miñas veciñas a participar nos encontros onde nos axudamos unhas ás outras e aprendemos a ler, escribir e calcular”.