El movimiento social del Comercio Justo

Autoría Solidariedade Internacional Galicia Resumo O estudo describir as características e condicións actuais do Movemento do Comercio Xusto desde Galicia (desde unha perspectiva cuantitativa e tamén cualitativa, penetrando nos debates que se están a dar dentro do movemento) e propoñe formas de fortalecer as capacidades do movemento en Galicia. Temática Comercio Xusto , Informes Ler documento