Informe sobre o sector das ONGD españolas 2017

Autoría Resumo O Informe do Sector 2017 presenta os datos de 76 ONGD e de 17 Coordinadoras Autonómicas, referidos aos anos 2015 e 2016. Este é un exercicio colectivo de rendición de contas que ofrece datos sobre o que fan as ONGD, onde traballan, a procedencia dos seus recursos económicos, o seu destino e a base social que a fai posible a súa existencia e sostibilidade. Temática Cooperación Española , Educación para a Cidadanía Global , ONGD Ler documento