Informe 2022 da Coordinadora Galega de ONGD. O traballo das ONGD galegas no mundo

Autoría Coordinadora Galega de ONGD Resumo A Coordinadora Galega de ONG de Desenvolvemento actualiza en 2022 o seu Informe sobre o traballo das ONGD galegas no mundo e salienta a importancia da sororidade entre mulleres, indicando que o 63% das persoas beneficiadas pola cooperación galega son mulleres e que as ONGD galegas contan, asimesmo, cunha alta presenza de mulleres na súa estrutura. Así, o informe conclúe que o traballo das ONGD galegas nace do impulso da sororidade entre mulleres diversas para construír un mundo máis xusto para todas. Temática Informes Ler documento

El movimiento social del Comercio Justo

Autoría Solidariedade Internacional Galicia Resumo O estudo describir as características e condicións actuais do Movemento do Comercio Xusto desde Galicia (desde unha perspectiva cuantitativa e tamén cualitativa, penetrando nos debates que se están a dar dentro do movemento) e propoñe formas de fortalecer as capacidades do movemento en Galicia. Temática Comercio Xusto , Informes Ler documento

O poder solidario do local

Autoría Xosé Luis Pastoriza Resumo Este estudo actualiza o coñecemento sobre a cooperación municipalista para o desenvolvemento en Galicia. É tamén un espazo de construción colectiva para que os gobernos locais galegos poidan afrontar os retos e desafíos globais con políticas públicas a favor da xustiza social. Temática Axenda 2030 , Cooperación Galega , Informes Ler documento

Informe sobre o sector das ONGD españolas 2019

Autoría Coordinadora de ONGD - España Resumo O Informe do Sector 2019 presenta os datos de 78 ONGD e de 17 Coordinadoras Autonómicas nun exercicio colectivo de rendición de contas. Ofrécense datos sobre o que fan as ONGD, onde traballan, a procedencia dos seus recursos económicos, o seu destino e a base social. Temática Informes , ONGD Ler documento

Informe 2019 da Cooperación Galega

Autoría Xunta de Galicia Resumo O Informe anual de Cooperación Galega 2019 dase conta á cidadanía galega das actuacións levadas a cabo pola Xunta de Galicia para dar cumprimento ao compromisos coa cooperación para o desenvolvemento recollidos no IV Plan Director de Cooperación ao Desenvolvemento 2018-2021. Temática Cooperación Galega , Informes Ler documento

El papel de FRONTEX en la militarización y securitización de los flujos migratorios en la Unión Europea

Autoría Centre Delàs d'Estudis per la Pau Resumo O informe analiza o papel que ten Frontex contribuíndo a levantar muros ao redor da UE, construíndo o que se denomina a “Europa Fortaleza”, mediante operacións marítimas, áreas e terrestres que criminalizan ás persoas que teñen que fuxir das súas casas pola forza por mor da guerra ou das desigualdades económicas. Temática Acción Humanitaria , DDHH , Informes , Lexislación Ler documento