Datos que deixa 2019

321 defensores e defensoras de dereitos humanos foron asasinadas en 2018. É a cifra máis alta  rexistrada e foi feita público en xaneiro de 2019...