Conectamos Compostela co Sur Global

Compostela co Sur Global foi a primeira actividade de Compostela máis Solidaria 2024 e serviunos para coñecer mellor a cooperación ao desenvolvemento.