Fronte á cultura da violencia, os feminismos son a nosa resposta

Unímonos ao berro global polos dereitos das mulleres e pola defensa de vidas libres de violencias.

Ilustración: Francis Poyatos

25 Novembro 2022 |

A cultura de paz fronte ás violencias, a solidariedade, a sororidade e a construción colectiva desde os feminismos son principios centrais para nós. Consideramos que as violencias son propias do sistema patriarcal, androcéntrico, capitalista, colonial e racista no que vivimos. Por iso:

  • Alertamos sobre a necesidade de ter en conta a combinación de todas as discriminacións que sofren as mulleres desde un enfoque interseccional. É necesario cuestionar todas as desigualdades sistémicas; as relacións de poder inxustas; as leis, políticas e programas discriminatorios en todos os ámbitos.
  • Apostamos por erradicar todas as formas de violencia de xénero e as prácticas nocivas que ateñan contra a dignidade das mulleres. En particular, sinalamos como violencias extremas cara a mulleres, nenas e persoas vulnerabilizadas, o feminicidio, a violencia vicaria, o tráfico de persoas, a violencia sexual, trátaa con fins de explotación sexual, a mutilación xenital feminina e o matrimonio infantil, cedo e forzoso.
  • Esiximos o fortalecemento dos sistemas de protección ás mulleres e nenas desprazadas pola conflitos e crises sociais ou ecolóxicas. Para iso, deben poñerse medios que promovan o fin das guerras e que revertan as diversas causas que as producen. Ademais, é necesario asegurar a participación das mulleres en todos os procesos de paz e acción humanitaria: prevención e resolución de conflitos, seguridade e reconstrución.
  • Demandamos compromisos políticos e financeiros que garantan os dereitos sexuais e reprodutivo en todo o mundo, nun marco de xustiza social, co fin de contrarrestar aos movementos conservadores e reaccionarios que queres impoñer unha “orde natural” baseada no patriarcado e as desigualdades de xénero.

Túnez. O logro dunha lei histórica contra a violencia de xénero. Desde 2017, Túnez conta cunha lei histórica contra a violencia de xénero que castiga “todas as violencias contra as mulleres”. Tras 20 anos de loita, as mulleres de Túnez, xunto con organizacións feministas tunisianas, a sociedade civil e o comité de mulleres do sindicato UGTT, lograron a aprobación unánime dunha lei pioneira no mundo árabe, que persegue a eliminación da violencia baseada na discriminación de xénero, as faltas de respecto á dignidade humana e á igualdade entre homes e mulleres. A pesar desta lei, o movemento feminista denuncia os altos niveis de feminicidios.

Paraguai. Polos nosos dereitos, contra todas as violencias. Asociacións de mulleres como Kuña Róga e Grupo Luna Nova poñen en valor as últimas modificacións da lei contra a violencia de xénero polas que se estende a protección ás persoas dentro do ámbito familiar e incorpóranse as relacións pasados ou presentes, sen que sexa requisito a convivencia. Por outra banda, esixen a aplicación urxente do Programa nacional de prevención, combate e atención ás vítimas de trata de persoas co fin de garantir unha atención integral ás vítimas.

Guatemala mobilízase en torno ao lema NON NOS CALARÁN.

Ecuador. As colectivas feministas están a impulsar o uso de bolboretas coa etiqueta #NosCrecieronAlas. Con ese HT realizarase un plantón para interpelar ao Goberno sobre a súa falta de cumprimento dos compromisos adquiridos en canto á creación do Ministerio da Muller, o fortalecemento do Rexistro Único de Violencia na Secretaría de Dereitos Humanos, a declaración de esencialidad dos servizos de atención á violencia en contra da muller e a cualificación como política pública do Plan Nacional de Erradicación da Violencia.

Perú. A Asemblea 25N de Lima utilizará o lema: “Perú machista: viólannos, mátannos e desaparecen. #EstadoCómplice”.

Colombia. A Federación Colombiana de Educadoras (FECODE) maior sindicato do país, en colaboración coa OIT, lanzan a campaña traballar sen violencia nin acoso. A proposta persegue a ratificación do Convenio 190. O Convenio sobre a eliminación da violencia e o acoso no mundo do traballo recoñece o dereito para gozar dun ambiente de traballo san, libre de accións hostís susceptibles de causar un dano físico, psicolóxico, sexual ou económico na vítima, e dá acubillo ás persoas que, en razón da súa orientación sexual ou o seu xénero, sofren violencia no traballo ou acoso sexual; persegue erradicar as condutas que degradan a dignidade humana, o desenvolvemento, o benestar e a igualdade das persoas traballadoras no desenvolvemento das súas actividades.

España. Seguimos clamando por unha educación sexual integral e centrada nos bos tratos; o fomento doutras masculinidades; a formación especializada en xénero orientada a profesionais da avogacía, fiscalía, sistema xudicial no seu conxunto e corpos de seguridade; e a sensibilización desde unha mirada feminista, decolonial e antirracista. Porque, “Fronte á cultura da violencia, os feminismos son a resposta”.

Que ofrecemos?

Profesional da cooperación


Se es profesional da cooperación ofrecémosche:

Entidade


Se es unha ONGD ofrecémosche:

Persoa particular


Se es unha persoa individual ofrecémosche: