Ante a escalada belixerante, sempre a paz

O Goberno español comprometeuse a aumentar en 12mil millón de euros os gastos militares, o que levará a alcanzar o 2% o PIB na próxima década. O presuposto para as guerras aumenta mentres as políticas de paz – como a de cooperación, a sanidade o a educación – continúan debilitadas.