Por que integrarse?

As ONG de Desenvolvemento que teñen como finalidade a promoción da solidariedade internacional, a cooperación ao desenvolvemento e a educación para a cidadanía global, poden atopar na Coordinadora un espazo de representación no que se promove a formación, o coñecemento mutuo e o traballo en rede.

Algúns datos:

 • Somos a organización de referencia do sector da cooperación ao desenvolvemento en Galicia e actualmente contamos con 46 organizacións diversas e heteroxéneas integradas.
 • Contamos cun espazo físico e virtual de relación, participación e debate.
 • Temos en marcha tres comisións de traballo e tres grupos territoriais, espazos nos que se traballa conxuntamente para organizar actividades, coñecernos mutuamente, traballar en rede e unir forzas na sensibilización, a mobilización social e a incidencia política.
 • Somos a principal interlocutora coa Xunta de Galicia e as distintas administracións locais que levan a cabo políticas públicas de cooperación ao desenvolvemento.
 • Temos representación no Consello Galego de Cooperación e Desenvolvemento (CONGACODE) e no Consello Galego de Acción Voluntaria, achegando propostas e negociando os documentos estratéxicos do goberno galego nestas materias.
 • Somos un punto de encontro e relación con redes galegas e estatais que traballan na defensa dos dereitos das persoas aquí e en calquera lugar do mundo. A máis destacada, a Coordinadora de ONGD – España, organización da que formamos parte dende 2002 e da que, dende 2014, somos parte do Equipo de Goberno.
 • Somos un aval de transparencia. Temos un Código de Conduta de obrigado cumprimento para todas as ONGD membro e contamos coa Ferramenta de Transparencia e Bo Goberno, que busca a mellora continua das ONGD e a rendición de contas interna e externa.

Ademais, ofrecemos:

 • acceso a formacións especializada no sector das ONGD
 • asesoramento e resolución de dúbidas
 • medios para a difusión de actividades (boletín semanal, redes sociais…)
 • cesión de materiais (proxector, cámara de vídeo, ordenador portátil…)