Colocar os feminismos no centro das organizacións

Os últimos anos culminaron procesos de reflexión de distintas organizacións, colectivos e redes de participación para colocar os feminismos no núcleo destes espazos: para poñer...