Guatemala, a aposta pola primavera democrática e o desenvolvemento rural

Lugar Fundación Abanca (Rúa do Vilar, 19-Compostela) Organiza Manos Unidas Data: 21/11/2023

Charla de José Luís Siguí, coordinador de Execución de Proxectos de CEDEPM.  Esta organización  traballa polo desenvolvemento rural en Guatemala e é a socia local de Manos Unidas.