Informe 2018 da Cooperación Galega

Autoría Xunta de Galicia Resumo O Informe anual de Cooperación Galega 2018 dase conta á cidadanía galega das actuacións levadas a cabo pola Xunta de Galicia para dar cumprimento ao compromisos coa cooperación para o desenvolvemento recollidos no IV Plan Director de Cooperación ao Desenvolvemento 2018-2021. Temática Cooperación Galega , Informes Ler documento