Técnica de sensibilización/incidencia social da Coordinadora Galega de ONGD

Convoca Coordinadora Galega de ONGDs Lugar Santiago de Compostela con flexibilidade horaria e opción de teletraballo Fin de prazo 27/01/2023

Buscamos unha persoa para o posto “Técnica de sensibilización/incidencia social da Coordinadora Galega de ONGD”

 

ORGANIZACIÓN

A Coordinadora Galega de ONG para o Desenvolvemento é unha asociación que aglutina 43
ONGD socias que traballan no ámbito da cooperación ao desenvolvemento, a acción humanitaria e de emerxencia e a educación para cidadanía global. En xuño de 2021 cumprimos 30 anos.

As ONGD socias da Coordinadora representan a máis de 25.000 galegas e galegos que colaboran de forma directa dando apoio ao traballo solidario. Un labor que contribúe a mellorar as condicións de vida de miles de persoas que viven nos países do Sur Global e que as ONGD levan a cabo xunto a organizacións e institucións locais. Tamén, a fomentar unha sociedade galega crítica e comprometida co desenvolvemento humano e sostible e a xustiza social global.

A Coordinadora está formada por unha Asemblea Xeral composta polas 43 ONGD socias; unha Xunta Directiva formada por 10 persoas representantes das organizacións; e un equipo técnico formado por dúas persoas, unha persoa con perfil de técnica de proxectos, xestión e incidencia política e unha persoa encargada de administración. O equipo técnico precisa ser reforzado.

FUNCIÓNS DO POSTO DE TRABALLO

A persoa contratada adicará a súa xornada laboral ao deseño e posta en marcha de actividades de incidencia social da Coordinadora, así como ao apoio a outras áreas. Estas son as tarefas que
desenvolvería:

SENSIBILIZACIÓN/INCIDENCIA SOCIAL:

 • Deseño, formulación e xustificación de proxectos de incidencia social (Educación para a
  Cidadanía Global)
 • Deseño de estratexias de incidencia social para cumprimento da planificación
  estratéxica da Coordinadora
 • Deseño e execución de campañas propias e actividades de incidencia social.
 • Organización de formacións, espazos de reflexión e xornadas vinculadas con este área.

*Outras: asesoramento puntual a ONGD, representar á Coordinadora en xornadas, formacións e reunións, etc e apoiar a outras áreas da organización cando sexa necesario.

Valorarase ademais contar con algún dos seguintes coñecementos/ experiencias:

 • Nivel medio-alto de inglés en expresión oral e escrita.
 • Formación e/ou experiencia no sector das ONGD / terceiro sector en Galicia.
 • Formación en xénero e/ou vinculación cos movementos sociais (feminismo, ecoloxismo,
  etc) e experiencia de voluntariado e/ou activismo.
 • Formación e/ou experiencia en coordinación e facilitación de grupos.
 • Formación e/ou experiencia en deseño gráfico, edición de vídeos, etc.

PERFIL REQUIRIDO

 • Formación e/ou experiencia de traballo no ámbito da cooperación ao desenvolvemento
  e na formulación e deseño, execución e xustificación de proxectos, particularmente
  vinculados coa sensibilización/educación para a cidadanía global.
 • Idiomas: imprescindible galego nivel alto en expresión oral e escrita.
 • Carnet de conducir e posibilidade de desprazamentos.
 • Capacidade de traballo en equipo.
 • Experiencia nun posto similar.

CONDICIÓNS DA OFERTA DE TRABALLO

 • Ubicación: Santiago de Compostela con flexibilidade horaria e opción de teletraballo
  (requeriríase presencialidade en función da calendarización de actividades)
 • Incorporación: inmediata
 • Xornada: 30 horas semanais (con opcións de ampliación)
 • Salario e condicións segundo convenio laboral de acción e intervención social para
  grupo 1 ( Salario Bruto mensual: 1.540 euros)

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS

As persoas interesadas deben enviar o seu Currículum Vitae e adxuntar referencias ao correo
rrhh@galiciasolidaria.org indicando no asunto ‘Perfil_área_sensilización’ e nome. O prazo estará aberto ata o día 27 de xaneiro (incluído).