Diploma de Seguridad, Protección y Negociación Humanitaria (IECAH)

Organiza Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria Data inicio 13/02/2023 - Data fin 30/04/2023 Modalidade En liña Prezo 390 euros (315 euros con beca) Ver programa

IECAH ofrece a formación “Diploma de Seguridad, Protección y Negociación Humanitaria”

Este itinerario pretende brindar unha oferta formativa flexible, práctica e actualizada sobre aspectos craves da seguridade, protección e negociación humanitaria. Foi deseñado para as persoas que traballan na acción humanitaria, especialmente a aquelas vinculadas coa cooperación española. Conta con 9 semanas lectivas estruturadas en 3 cursos de 3 semanas.

  • Xestión da seguridade na acción humanitaria – do 13/02/2023 ao 05/03/2023

Clase 1: Conceptos básicos de seguridade.
Clase 2: A seguridade e o persoal humanitario.
Clase 3: O diagnóstico de seguridade.
Clase 4: Procedementos operativos estándar de seguridade (SOP).
Clase 5: A seguridade antes e durante a misión: principios básicos.

  • Protección na acción humanitaria – do 13/03/2023 ao 02/04/2023

Clase 1: A acción humanitaria: orixe e evolución. A complementariedade entre a asistencia, a protección e o testemuño. Situando a protección no quefacer humanitario.
Clase 2: Un enfoque xeneralista da protección humanitaria. Definicións e debates sobre a protección. Conceptos fundamentais.
Clase 3: Marcos normativos, xurídicos e institucionais de protección. Repaso aos diversos instrumentos tanto xerais como especializados relevantes para a protección.
Clase 4: A protección na práctica I. Enfoques estratéxicos de protección. Modelos de traballo. Análise de riscos e escenarios. Mapeo de actores. Vías de influencia. Planificación e incorporación ao traballo humanitario global.
Clase 5: A protección na práctica II. Seguimento e avaliación da protección. Indicadores de protección.
Clase 6: A protección no «sistema humanitario»: a agrupación industrial global de protección do IASC. Posicións dalgunhas organizacións e doantes relevantes. O caso da DG BOTO: As directrices de protección. A cooperación española neste ámbito. Experiencias xeográficas e sectoriais.

  • Negociación na acción humanitaria – do 10/04/2023 ao 30/04/2023

Clase 1: A negociación no ámbito humanitario: garantir o acceso.
Clase 2: Bases xurídicas da negociación no ámbito humanitario.
Clase 3: Modelos de negociación e aspectos éticos da negociación.
Clase 4: A diplomacia humanitaria.
Clase 5: Experiencias e boas prácticas de negociación humanitaria en diversos contextos culturais e xeográficos.

Cada participante poderá seguir de maneira independente as diferentes clases de cada módulo. Ademais, contémplanse dúas semanas adicionais ao dispor das e os participantes, unha previa ao curso para familiarizarse coa plataforma e outra posterior para descargar documentación, complementar achegas e recuperar algún dos módulos do curso, no caso de ser necesario. Para poñer en práctica os coñecementos adquiridos, cada semana dispón dun estudo de caso a realizar en grupo ou individualmente; e durante todo o curso, as e os participantes contarán co apoio personalizado de titores e titoras do IECAH para orientarlles no uso da plataforma, resolver dúbidas e profundar ou ampliar calquera concepto dos tratados no temario.