Diploma de migraciones forzadas (IECAH)

Organiza Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria Data inicio 06/02/2023 - Data fin 07/05/2023 Modalidade En liña Prezo 390 euros (320 euros con beca) Ver programa

IECAH ofrece a formación “Diploma de migraciones forzadas”

Este itinerario pretende brindar unha oferta formativa flexible, práctica e actualizada a través da plataforma de formación en liña do Instituto. O curso está destinado a todas as persoas interesadas en entender as principais claves do reto humanitario que supoñen as migracións forzadas e a xestión da seguridade das poboacións desprazadas por mor de conflitos armados, así como catástrofes naturais e humanas nun mundo globalizado; para profesionais da cooperación, estudantes ou calquera persoa interesada neste ámbito das relacións internacionais e a cooperación internacional.

O Diploma de Migracións Forzadas está composto por dous cursos de 6 semanas de duración cada un e que poden realizarse de maneira independente:

  • Introdución ás migracións forzadas – do 06/02/2023 ao 19/03/2023

Módulo I: A migración forzada nun mundo globalizado – retos actuais e cuestións éticas.
Módulo II: Introdución ao réxime internacional e os instrumentos rexionais para a protección das persoas refuxiadas.
Módulo III: Os desafíos na procura de solucións duradeiras.

  • Cambio climático, desastres ambientais e as migracións forzadas – do 27/03/2023 ao 07/05/2023

Módulo I: Aclarando conceptos: Que é o cambio climático e que ten que ver cos desastres ambientais e a migración forzada?
Módulo II: A protección dos desprazados e migrantes ambientais no dereito internacional.
Módulo III: Armando o crebacabezas: a procura de respostas coherentes e efectivas para protexer aos migrantes e desprazados ambientais.

Cada participante poderá seguir de maneira independente as diferentes clases de cada módulo e comprobar os seus coñecementos a través de autoavaliacións. Ademais, contémplanse dúas semanas adicionais ao dispor das e os participantes, unha previa ao curso para familiarizarse coa plataforma e outra posterior para completar traballos pendentes.

Para poñer en práctica os coñecementos adquiridos, cada módulo dispón dun estudo de caso a realizar en grupo ou individualmente; e durante todo o curso, as persoas participantes contarán co apoio personalizado de titores e titoras do IECAH para orientarlles no uso da plataforma, resolver dúbidas e profundar ou ampliar calquera concepto dos tratados no temario.