Curso semipresencial | Agua, saneamiento e higiene en la acción humanitaria (E-WASH)

Organiza Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria Data inicio 06/03/2023 - Data fin 21/05/2023 Modalidade Semipresencial Prezo Prezp para curso semipresencial: 910 euros(835 euros con beca) | Prezo para modalidade virtual: 560 euros (515 euros con beca) Ver programa

IECAH ofrece o curso semipresencial “Agua, saneamiento e higiene en la acción humanitaria (E-WASH)”

O curso de especialización «Auga, saneamento e hixiene na acción humanitaria» (E-WASH, nas súas siglas en inglés) pretende brindar unha oferta formativa especializada, práctica e actualizada en modalidade semipresencial. Unha parte dos contidos trataranse na plataforma de formación en liña www.campusiecah.org xunto a 4 sesións de titoría virtual vía Teams/Zoom en directo, onde se abordarán aclaracións, dúbidas e consellos para cada módulo. A parte daquilo, organizaranse 2 webinars durante a parte do curso en liña, nas cales se exporán temas actuais; WASH e a emerxencia climática, e WASH e COVID. Ademais, desenvolveranse os días de terreo, enfocados á aprendizaxe práctica. Esta parte será presencial, cunha duración de 3 días e medio na serra de Madrid, para aprender “nas patacas”.

Destinado ás persoas interesadas en especializarse no ámbito da auga, saneamento e hixiene na acción humanitaria. No proceso de selección valorarase a experiencia previa das persoas candidatas no ámbito humanitario e/o cooperación internacional ou en sectores relacionados en España. O curso está deseñado segundo o Manual de Requirimentos Mínimos para Intervencións en Auga, Saneamento e Hixiene en Emerxencias da AECID.

Contidos:

Módulo I: Introdución á acción humanitaria.
Módulo II: Saneamento en emerxencias.
Módulo III: Promoción da hixiene en emerxencias.
Módulo IV: Abastecemento de auga potable en emerxencias.
Parte presencial en Madrid: 28 de abril – 1 de maio.

Para poñer en práctica os coñecementos adquiridos, cada módulo dispón dun estudo de caso a realizar en grupo ou individualmente; e durante todo o curso, as e os participantes contarán co apoio personalizado de titores e titoras do equipo IECAH e FLASH para orientarlles no uso da plataforma, resolver dúbidas e profundar ou ampliar calquera concepto dos tratados no temario. Así mesmo, e na recta final de cada módulo contarase con especialistas nunha sesión en directo (vía Teams ou Zoom) para que as e os participantes poidan expor dúbidas e/o profundar en detalles. Tamén se incluirán, durante a parte en liña, 2 webinars sobre temáticas actuais de WASH.

Aínda que o curso ten que seguir segundo o calendario e hai que manter o ritmo, cada participante poderá seguir de maneira independente e estudar as clases a medida que se suban á plataforma e presentar as tarefas en tempo e forma. As tarefas grupais requiren coordinación coas e os colegas de cada grupo. Ademais, contémplanse dúas semanas adicionais ao dispor dos e as participantes, unha previa ao curso para familiarizarse coa plataforma e outra posterior para completar traballos pendentes.

A parte presencial do curso dura 3 días e medio (en modalidade intensiva e de internamento) e conta con módulos técnicos para abordar os contidos máis prácticos e realizar exercicios co material técnico.