Os vídeos das ‘Islas Encendidas’

Do 19 ao 21 de outubro tivo lugar en Málaga o Encuentros de las Islas Encendidas.

Neste enlace>>> atoparedes algúns vídeos das ponencias, charlas e debates que se deron ao longo dos tres días.