Aprender a informar sobre a violencia machista (de balde)

En 2017, Oxfam Intermón e La Marea crearon o obradoiro virtual de acceso gratuíto Comunicación y género pensado para contrubuír a mellorar a información que se publica sobre a violencia machista.

Nestes dous anos de percorrido tiveron lugar importantes fitos para a loita pola igualdade e o movimento feminista: o #MeToo, a Folga Internacional Feminista do 8M, a resposta social á primeira sentencia da violación grupal en Pamplona, o I Congreso de Periodismo Feminista no Estado español….

Neste contexto, decidiuse actualizár os contenidos con novas técnicas para mellorar a cobertura informativa sobre a violencia machista, novos exemplos e exercicios práticos baseados en casos recentes, cunha especial atención á violencia sexual.

Neste enlace>>> podedes acceder ao obradoiro de balde e formarvos para mellorar o tratamento informativo da violencia de xénero.