XI edición do Premio de Educación para o Desenvolvemento “Vicente Ferrer”

Convoca Agencia Española de Cooperación al Desarrollo Fin de prazo 07/09/2019 Ler convocatoria

A Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) convoca a undécima edición do Premio Nacional de Educación para o Desenvolvemento “Vicente Ferrer”. O premio está dirixido a centros docentes sostidos con fondos públicos que durante o curso 2018/2019 desenvolveron accións, experiencias educativas, proxectos o propostas pedagóxicas destinados a sensibilizar, concienciar, desenvolver o espírito crítico e fomentar a participación activa do alumnado na consecución dunha cidadanía global, solidaria, comprometida coa Axenda 2030, a erradicación da pobreza e as súas causas e o desenvolvemento humano e sostible.

Outorgaranse un total de 15 premios que se repartirán entre os distintos niveles educativos seguindo o artigo 3 da Orden AEC/1538/2013>>>

Neste enlace>>> atoparedes o texto da convocatoria para 2019. O prazo para presentar propostas remata o 7 de setembro ás 14 horas.

Para máis información>>>