O Concello de Vigo abriu unha convocatoria>>> para o fomento do asociacionismo e a participación cidadá. Poderán concurrir a esta convocatoria pública as asociación veciñais e asociacións culturais que teñan como ámbito de actuación el término municipal de Vigo.

O prazo para presentar as propostas remata o 24 de maio.