II Premio ao Mellor Traballo de Fin de Máster en Estudos de Desenvolvemento

Convoca Red Española de Estudios del Desarrollo Fin de prazo 18/10/2019 Ler convocatoria

A Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES) convoca o premio ao Mellor Traballo de Fin de Máster con temática centrada no campo dos Estudos de Desenvolvemento e se teña realzado ao longo do curso académico 2018/2019 nun máster de calquera institución socia de REEDES.

A través deste premio preténdese potenciar a investigación para e sobre o desenvolvemento no marco dos programas de máster das institucións socias de REEDES, así coma a promoción de traballos que poidan dar lugar a novas liñas de investigación.

Neste enlace>>> atoparedes o texto da convocatoria. O prazo de presentación de propostas remata o 18 de outubro.