O Diario Oficial da Xunta de Galicia do 23 de abril publica a convocatoria de Educación para o Desenvolvemento e a Cidadanía Global dirixida a ONGD. O prazo para presentar candidaturas rematará o 23 de maio.

Neste enlace>>> atoparedes o texto da convocatoria. E neste outro>>> os documentos de formulación técnica e económica e a guía de formulación facilitada por Cooperación Galega.

Cada ONGD poderá presentar un máximo de dous proxectos.