logo

VIAXES AO SUR / VOLUNTARIADO INTERNACIONAL

Son o mesmo as vacacións solidarias que o voluntariado internacional ou os campos de traballo? Neste enlace>>> e no vídeo que podedes ver a continuación danse resposta aestas dúas grandes preguntas. Máis abaixo, tedes unha listas das ONGD que ofrecen distintas formas de desprazarse a países de África, América Latina e Asia. E neste enlace>>> un documento no que atoparedes información sobre que é (e que non é) o voluntariado, así como consellos prácticos para iniciar a vosa búsqueda.

O Voluntariado Internacional

A diferencia das Vacacións Solidarias, o voluntariado internacional implica que a persoa que viaxa a coñecer a realidade do Sur, vai ter a oportunidade de colaborar e participar co seu traballo no proxecto de cooperación que visite. Neste caso, o proceso de formación soe ser máis amplo, xa que para participar nun proxecto requírense coñecementos previos sobre o traballo en cooperación internacional. Na maioría dos casos, ademais, é imprescindible ser voluntaria en Galicia previamente para garantir que a persoa que vai colaborar ao Sur coñece os procedementos e forma de traballar da organización.

Aquí tedes información sobre as ONGD da Coordinadora que ofrecen voluntariado internacional:

VOLUNTARIADO EN COOPERACIÓN AMBIENTAL - ONGD Amigos da Terra

No Sur, Amigos da Terra ten un programa de voluntariado centrado en temas de fortalecemento institucional, enfoque de xénero, conservación dos recursos naturais, alimentación sustentable, pesca sostible, etc. Non existe unha data especifica de convocatoria, esta dependerá das necesidades en terreo. Os países de destino son: Nicaragua, Honduras e O Salvador; e as estadías mínimas, a partir de tres meses.

Amigos da Terra tamén conta cun programa de voluntariado europeo>>>

PROGRAMA DE COÑECEMENTO DA REALIDADE DE ARQUITECTURA SEN FRONTEIRAS

Bolsas da Oficina de Cooperación e Voluntariado da Universidade da Coruña que permite ao alumnado desprazarse a outro país para realizar unha estadía de cooperación. Dende 2008, Arquitectura sen Fronteiras Galicia convoca cada ano propostas para que o alumnado, acolléndose a estas bolsas, poida desfrutar dunha experiencia no terreo en Guatemala.

Máis información>>>

VOLPA - Entreculturas- Fé e Alegría

VOLPA é un programa de voluntariado internacional dirixido a persoas maiores de 21 anos. Este programa inclúe a formación con encontros en Madrid ao longo de nove meses, a súa participación en proxectos de países do Sur con Fe y Alegría e o Servizo Xesuíta a Refuxiados durante un ou dous anos e a súa acollida no lugar de orixe unha vez finalizado o programa. O programa VOLPA convócase todos os anos no mes de setembro.

PROGRAMA DE COÑECEMENTO DA REALIDADE - Enxeñería sen Fronteiras

Trátase dun programa englobado na liña de educación para o desenvolvemento de ESF Galicia que inclúe unha estancia nun país do Sur durante un período de tempo mínimo para coñecer a realidade do lugar, mentres se colabora nun programa de actividades definido previamente, cunha formación previa, e que continuará á volta da estadía.

Neste enlace atoparedes información sobre este programa>>>

Neste outro>>> a convocatoria de 2018.

PROGRAMA SALONGO - Fundación Internacional de Solidariedade Compañía de María (FISC)

Programa de cooperación a longo prazo a través do que se facilita a posibilidade a calquera persoa, previa formación obrigatoria, de viaxar ao Sur a colaborar coa ONGD. A estancia mínima é dun ano e a ONGD presta á persoa voluntaria axuda para o custo da estadía.

CURSO DE FORMACIÓN DE VOLUNTARIADO INTERNACIONAL “INTERDEPENDENCIA SOLIDARIA” - ONGD InteRed

Dende InteRed ofrécese a posibilidade de que o voluntariado con experiencia e formación na organización poida participar en proxectos e programas de InteRed e das súas socias locais en outros países. Búscase coidar o acompañamento e que a experiencia sexa enriquecedora para todas as partes, polo que non ofrecen este programa sen unha experiencia e implicación previa na organización desde o territorio.

Para máis información>>>

APOIO A PROXECTOS DA FUNDACIÓN FABRE

Neste tipo de voluntariado trátase de aportar, dende os coñecementos de cada quen, un valor engadido aos proxectos que executa a organización en diversos países como Bolivia ou Guatemala, en proxectos de Educación, de Seguridade alimentaria ou de sanidade materna e atención.

Máis información>>>

TALLER NO SUR - TALLER DE SOLIDARIEDADE

Dende InteRed ofrécese a posibilidade de que o voluntariado con experiencia e formación na organización poida participar en proxectos e programas de InteRed e das súas socias locais en outros países. Búscase coidar o acompañamento e que a experiencia sexa enriquecedora para todas as partes, polo que non ofrecen este programa sen unha experiencia e implicación previa na organización desde o territorio.

Máis información>>>

VOLUNTARIADO INTERNACIONAL - MÉDICOS DO MUNDO

As necesidades de voluntariado en terreo cóbrense segundo o perfil preciso en cada caso. As persoas que participan no voluntariado internacional de Médicos do Mundo pasan un proceso de selección específico. Por outra banda, a ONGD conta cun grupo permanente para poder dar resposta a emerxencias humanitarias (GIRAH) que ten características específicas. As persoas que forman parte deste grupo deben ter un nivel alto de inglés (desexable francés); ter experiencia previa en proxectos de Acción Humanitaria; dar resposta aos requisitos de formación e experiencia requeridos no proxecto; e ter dispoñibilidade de saída inmediata.

Máis información>>>

VOLUNTARIADO EN CAMPOS SAHARAUÍS

Posibilidade de realizar unha estancia de voluntariado internacional nos Campamentos de Refuxiados Saharauís con Solidariedade Galega co Pobo Saharauí (SOGAPS) para desenvolver tarefas de cooperación en función das necesidades existentes no momento e previa valoración dos candidatos por parte da Asociación.

Máis información>>>

VOLUNTARIADO INTERNACIONAL SEMILLA PARA EL CAMBIO

A ONGD Semilla para el Cambio ofrece dous tipos de voluntariado de longa duración (6 meses): o de pedagoxía e o de comunicación. No primeiro, as persoas con experiencia en pedagóxica e no ensino -especialmente con nenos e nenas de preescolar e educación primaria- dan apoio ao equipo docente da ONG en Varanasi (India). O segundo, para apoiar dende a India ao equipo de comunicación da ONG colaborando coa redacción de contidos e materiais audiovisuais.

Máis información>>>

EQUIPOS MISIONEIROS CLARETIÁNS - Fundación PROCLADE

Na Fundación PROCLADE ofrécese un voluntariado de corta duración. Concretamente durante xullo e/ou agosto, cos Equipos Misioneiros Claretianos da zona nas tarefas que se nos encomenden, segundo as necesidades do lugar: tarefas de promoción social, educativas, asistenciais, pastorais..

CAMPOS DE TRABALLO - Solidariedade, Educación e Desenvolvemento (SED)

SED ofrece dúas formas de viaxar ao sur:

- Campos de traballo, estadías dunha duración de 45 días. 

Os principais sectores de traballo a desenvolver polas persoas voluntarias son: educación para o desenvolvemento rural, atención sanitaria, desenvolvemento comunitario e empoderamento da muller. As persoas voluntarias faranse cargo do custo da viaxe ata o lugar do campo de traballo. Para asistir aos campos de traballo é necesario asistir ás sesións de formación e ter feito voluntariado previamente en España coa organización.

- Voluntariado de longa duración. Neste caso é preciso ter máis de 21 anos.

Máis información>>>

Vacacións Solidarias

Another rare bird passed my studio a later date: the Audemars Piguet Royal Oak Chronograph City of Sails. For nearly any cheap Audemars Piguet CityHublot Replica Watches Hermes Replica Handbags Replica Watches Of Sails Replica Watches this huge, it's remarkably light - Since it is a combination of stainless and titanium Much more remarkably, there doesn't seem to become anywhere of compromise produced inside the conclusion, that's amazing as titanium is unquestionably an incredibly difficult material to take advantage of - especially decorating.

É unha forma de facer turismo solidario ofertada por moitas ONG de desenvolvemento. Trátase de viaxar durante un período curto de tempo a algún país do Sur para coñecer de primeira man un proxecto de cooperación e a comunidade beneficiaria deste proxecto.

Para as ONGD, as Vacacións Solidarias son unha ferramenta de sensibilización da sociedade civil sobre a situación dos países do Sur e as súas problemáticas, a través dunha experiencia vital que permite o contacto directo coa realidade destes pobos.

Neste tipo de vacacións, as datas de viaxe son fixas e establécenas as propias ONGD en negociación coas organizacións do Sur coas que traballan co obxectivo de interromper o menos posible o traballo cando a viaxe ten lugar. Ademais, aos destinos ofertados non se viaxa individualmente, senón que se forman grupos coordinados e acompañados por persoal da propia organización.

A maioría de ONG que organizan vacacións solidarias ofrecen previamente ás persoas participantes unha formación especializada para mergullarse na realidade dos países empobrecidos e fomentar a convivencia no grupo antes de partir. Estas formacións permiten que o afondamento e comprensión das causas da desigualdade e a pobreza. Pero tamén son útiles para romper cos prexuízos e coñecer a realidade do país e os obxectivos das organizacións que se visitan, e desta forma evitar un impacto negativo nas comunidades coas que se convive.

Aquí tedes información sobre as ONGD da Coordinadora que ofrecen Vacacións Solidarias:

CURSOS DE COOPERACION SOBRE O TERREO - ONGD Asemblea de Cooperación pola Paz

Asemblea de Cooperación Pola Paz organiza os Cursos de Cooperación Sobre o Terreo (CCsT). Unha viaxe que te levará a coñecer a cooperación ao desenvolvemento, a vida nos países nos que traballa a organización e os problemas que afrontan día a día os seus habitantes. O obxectivo é amosar ás persoas participantes todo o ciclo dun proxecto de cooperación ao desenvolvemento, desde a súa identificación e seguimento, ata a avaliación dos obxectivos e resultados deseñados, así coma o seu impacto social, político e económico nas comunidades beneficiarias.

As prazas convócanse desde o mes de marzo e os cursos realízanse nos meses de xullo, agosto e setembro.

Os prezos varían en función do curso a realizar e os destinos son os seguintes:  Marrocos e Senegal.

Neste enlace>>> atoparás a información de 2018.

VANAKKAM - ONGD Implicadas/os no Desenvolvemento

O Vanakkam é un programa formativo sobre a cooperación ao desenvolvemento que contempla a posibilidade de viaxar ao proxecto de desenvolvemento urbano de Tiruchy que a Implicadas/os no Desenvolvemento apoia na India. O programa consta de dúas partes: un curso de formación sobre cooperación e ciclo de proxecto aquí en Galicia, e dúas semanas no terreo, coñecendo o traballo no proxecto de Tiruchy.

VIAXES SOLIDARIAS - Sodepaz

SODePAZ, vén organizando viaxes de turismo solidario e brigadas de traballo voluntario dende hai 18 anos. Cada ano participan nas viaxes unhas 100 persoas que se desprazan a uns sete destinos diferentes. Previamente á súa partida organízanse diversas xornadas de formación para evitar que o impacto social da presenza das persoas que viaxan ás comunidades sexa negativo. SODePAZ entende que estes programas de viaxes son unha das actividades máis importantes de Sensibilización que se poden realizar, tanto pola presenza directa das persoas nos países onde se realizan os programas coma polas actividades previas de explicación e formación.

Para máis información>>>

VIAXES DE ACCIÓN SOLIDARIA SEMILLA PARA EL CAMBIO

En colaboración con Open Eyes, Semilla ofrece unha viaxe para coñecer India e o labor dunha ONGD en primeira persoa. A viaxe comeza cunha ruta turística por Agra, Pushkar, Jaipur e Delhi, para rematar en Varanasi, onde o grupo pasará 5 días de inmersión cultural e achegarase ao traballo da ONGD e á realidade das comunidades fora das rutas turísticas tradicionais.

Para máis información>>>

VIAXES SOLIDARIAS DE MIRADAS AL MUNDO

Miradas al Mundo viaxa un mínimo de tres veces ao ano a Guinea Bissau para iniciar novos proxectos e supervisar os que están en marcha. Existe a posibilidade de acompañar ao equipo técnico nesta viaxe e vivir a realidade en primeira persoa. É unha viaxe cun número moi limitado de persoas e sempre se lle dá prioridade ao voluntariado e persoas socias que apoian á organización no día a día.

Para máis información>>>

Outras ofertas de voluntariado internacional

Para buscar outras opcións de voluntariado internacional,  tamén podedes acceder áse seguintes páxinas web:

Coordinadora de ONGD - España>>>

 - Hacesfalta.org >>>

- Voluntariado Nacións Unidas>>>

<< volver

Coordinadora Galega de ONG para o Deselvolvemento
Rúa dos Basquiños, 33 1º A, Santiago de Compostela | Tlf: 981585189 | sensibilizacion@galiciasolidaria.org

Reconocimiento - CompartirIgual (by-sa)

Os contidos de esta web están baixo unha licenza Creative Commons se non se indica o contrario