logo

ESTRUCTURA ORGÁNICA

Asamblea Xeral

A Asemblea Xeral é o órgano supremo da Coordinadora, no que están representadas todas as ONGD integrantes da mesma, e da que forman parte por dereito propio e en igualdade. Así mesmo, aos acordos da Asemblea, quedan suxeitas todas as ONGD integradas.

Algunhas das funcións máis importantes da Asemblea Xeral son: aprobar e reformar os Estatutos da entidade; establecer as liñas xerais de actuación da CGONGD; elixir ás persoas integrantes da Xunta Directiva; aprobar a programación de actividades anual; aprobar os orzamentos anuais de ingreso e gasto; aprobar as altas e baixas de ONGD, etc.

 A Asemblea Xeral reúnese en sesión ordinaria unha vez ao ano.

Xunta Directiva

Alejandro Quiñoá Casteleiro (Asemblea de Cooperación pola Paz)
correo  presidencia@galiciasolidaria.org

Gema Filgueira Garrido (Medicos do Mundo - Galicia)
correo  gema.filgeuria@medicosdelmundo.org

María Paz Gutiérrez (Solidariedade Internacional de Gaicia)
correo  direccion@solidaridadegalicia.org

Patricia Iglesias (Enxeñería sen Fronteiras)
correo  patricia.iglesias@isf.es

Lorena Seijo Sanmiguel (AGARESO)
correo  voluntariado@agareso.org

María Carmen Beltran Moreira (Oxfam Internacional)
correo  mbeltran@OxfamIntermon.org

José Francisco Hurtado Durán (Ecos do Sur)
correo  ong@ecosdosur.org

Laura Casal Guillén (Amigos da Terra)
correo cooperacion@amigosdaterra.org

Ángel Bañobre (Fundación Fabre)
  correoangelbanobre@fundacionfabre.org

Secretaría Técnica

Área de Sensibilización e Comunicación:
Helena Capera Cullell
correo sensibilizacion@galiciasolidaria.org

Encargada de realizar as actividades de comunicación interna e externa, así como de coordinar campañas de sensibilización.

Área de Proxectos e xestión:
Sara García Mato
correo  proxectos@galiciasolidaria.org

A súa labor está máis centrada na planificación interna da coordinadora, na relación con outras coordinadoras e os asuntos legais.

Área de Administración
Ana Vázquez
correo  administracion@galiciasolidaria.org

As tres persoas están adheridas ao Convenio colectivo estatal de acción e intervención social 2015-2017 e seguen as súas táboas salariais.

Comisións de Traballo

Comisión de Incidencia:

A Comisión de Incidencia Política creouse o 17 de setembro de 2008, e foi ratificada pola Asemblea Xeral Extraordinaria de Febreiro de 2009. A idea de constituír unha comisión de incidencia xorde do Encontro Buscando Sinerxías, organizado para a Planificación Estratéxica da Coordinadora,... [Ler máis]

Comisión de Código de Conduta e Normativa:

O grupo de traballo de Normativa e Código de Conduta constituíuse o 26 de novembro de 2007, baixo a necesidade de dotar normativamente á Coordinadora duns novos Estatutos e Regulamento de Réxime Interno. [Ler máis]

Comisión de Xénero:

A Comisión de Xénero da Coordinadora Galega de ONGD constitúese o 21 de xuño de 2007. Nesa primeira reunión acórdase a súa denominación como “Comisión de Xénero”, o sistema de funcionamento, a misión do grupo, as súas áreas de traballo, así como a definición de obxectivos... [Ler máis]

Comisión de Comercio Xusto:

A Comisión de Comercio Xusto e Consumo Responsable, foi a primeira en ser constituída e comezou a traballar no ano 2006. A misión desta comisión baséase en dous principios básicos: •Mellorar o grao de información, formación e compromiso da sociedade e autoridades da administración... [Ler máis]

Comisión de Educación para o Desenvolvemento:

O grupo de Educación para o Desenvolvemento (EpD) constitúese formalmente na xuntanza do 28 de novembro do 2007, nunha primeira reunión na que se tentaron poñer as bases do seu funcionamento interno e realizar unha primeira planificación da súa actividade de cara o 2008. A misión desta... [Ler máis]

The dial of high quality Audemars Piguet City Of Sails Replica Watch differs It offers mind to produce - Pool, Chinese ceramics, as well as the chance the watch itself might not be entirely kosher - have confidence, it's I am unsure I'd choose this color combination. Basically hublot big bang replica Replica Panerai Luminor 1950 audemars piguet jules audemars replica was given anything connected using the appearance. Still, it stays out, I guess.

<< volver

Coordinadora Galega de ONG para o Deselvolvemento
Rúa dos Basquiños, 33 1º A, Santiago de Compostela | Tlf: 981585189 | sensibilizacion@galiciasolidaria.org

Reconocimiento - CompartirIgual (by-sa)

Os contidos de esta web están baixo unha licenza Creative Commons se non se indica o contrario