logo

¿QUE É A CONGD?

Visión

Queremos ser unha organización formada pola gran maioría das Organizacións da Sociedade Civil que desde Galicia traballan activamente pola promoción e garantía dos dereitos sociais, políticos, civís, económicos e culturais de todas as persoas a nivel global. E confiamos na consolidación dunha Política Pública e Social de Cooperación de calidade, eficiente, sostible e transformadora no marco da coherencia de políticas.

A nosa visión é a dun mundo onde a equidade e a igualdade de oportunidades estean aseguradas, onde prevaleza a cultura da paz e as relacións estean baseadas na ética dos coidados e no principio de non discriminación, solidariedade e cooperación.

Misión

A Coordinadora Galega de ONGD é unha plataforma social e política de ONG de Desenvolvemento comprometidas coa consecución da xustiza social e o fin das desigualdades globais que traballan dende Galicia para construír un modelo de cooperación transformadora baseado no desenvolvemento sustentable e no enfoque feminista e de dereitos humanos.

En 2016, a Coordinadora agrupa un total de 45 ONGD que traballan no ámbito da cooperación ao desenvolvemento, a acción humanitaria e de emerxencia, a educación para o desenvolvemento e a incidencia política.

Nacemos en 1991, xa hai máis de 25 anos, e dende 2002 estamos integradas na Coordinadora de ONGD-España como membro de pleno dereito. Ademais, actualmente ocupamos o cargo de Vicepresidencia segunda dendro do seu equipo directivo.

Para dar cumprimento á nosa misión, contamos cun Plan Estratéxico 2017-2020 que establece:

4 Liñas Estratéxicas:

L.E.1. Incidencia Política

L.E.2. Comunicación e Cambio Social

L.E.3. Representatividade da Coordinadora

L.E.4. Desenvolvemento Organizativo

5 Obxectivos Estratéxicos:

  • O.E.1. Promovida a incidencia na mellora da Política Pública e Social de Cooperación ao Desenvolvemento e a Coherencia de Políticas das administracións galegas como garantes dos Dereitos Humanos e do desenvolvemento humano sostible.
  • O.E.2. Promovida a Educación para a Cidadanía Global.
  • O.E.3. Impulsada a Comunicación para o Desenvolvemento como ferramenta imprescindible para a transformación social.
  • O.E.4. Aumentada a lexitimidade da Coordinadora como representante do sector das ONGD en Galicia.
  • O.E.5. Fortalecida a estrutura organizativa de Coordinadora.

 

Neste enlace>>> podedes ver o Plan Estratéxico 2017-2020

 

Normativa da CGONGD

Estatutos da Coordinadora Galega de ONGD >>>Descargar documento 

Código de Conduta das ONGD >>>Descargar documento 

Regulamento de Órganos Operativos da CGONGD >>> Descargar documento 

 

Contabilidade da Coordinadora

Táboa de ingresos 2015-2016>>>

<< volver

E-BOLETíN

ACTIVIDADES DA SEMANA

BIBLIOTECA

Biblioteca da Coordinadora Biblioteca Documentos on line Documentos

 

FORMAMOS PARTE DE

Solidaria


Fiare


coop57 galicia


pobreza cero


coordinadora


QUIEN DEBEA QUIEN





Coordinadora Galega de ONG para o Deselvolvemento
Rúa dos Basquiños, 33 1º A, Santiago de Compostela | Tlf: 981585189 | sensibilizacion@galiciasolidaria.org

Reconocimiento - CompartirIgual (by-sa)

Os contidos de esta web están baixo unha licenza Creative Commons se non se indica o contrario