logo

NOVAS DA COORDINADORA

Feb06

A Coordinadora abstense na votación do Plan Anual de Cooperación 2017

As persoas representantes das ONGD galegas no Consello Galego de Cooperación para o  Desenvolvemento abstivéronse durante a votación do  Plan Anual 2017 porque os fondos consignados non garanten que esta política se desenvolva co impacto e previsibilidade necesarios.

O Congacode é órgano asesor e de coordinación da cooperación galega no que están representados a Administración autonómica, as ONGD e o resto dos axentes galegos de cooperación. O principal punto da orde do día da reunión foi a presentación do Plan Anual 2017 da Cooperación Galega para o Desenvolvemento elaborado pola Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa UE, que recolle as actuacións previstas para o ano 2017 e que conta cunha dotación orzamentaria de 4.512.744 €, o que representa un lixeiro incremento (dun 7,7%) con respecto ao aprobado para o ano 2016.

Sen embargo este mínimo incremento está moi lonxe das demandas das ONGD galegas de “impulsar un crecemento anual progresivo e previsible que teña sempre como horizonte o 0,7% do orzamento consolidado da Xunta de Galicia en materia Axuda Oficial ao Desenvolvemento (AOD), partindo dun mínimo de 6 millóns de euros e acadando de forma progresiva e planificada o 0,2% ao final da lexislatura” (ver documento de demandas aquí>>>). Esta insuficiencia orzamentaria ten xustificado a abstención das ONGD galegas na votación.

Aínda así a subida orzamentaria racha coa liña dos últimos sete anos, xa que,logo dun recorte de fondos de máis dun 60%, a política pública de cooperación permaneceu estancada en mínimos históricos. Doutra banda, a Xunta de Galicia ten iniciado esforzos no eido da adaptación da normativa, que se consideran beneficiosos para superar, entre outras cuestións, a restrición que supón a división en capítulos IV e VII das convocatorias de proxectos de cooperación ao desenvolvemento.

Este último esforzo no eido normativo e o cambio de tendencia, co lixeiro aumento dos fondos, motivou que as ONGD galegas non votasen en contra do Plan Anual, como si o fixeron en anos anteriores.

Nesta páxina podedes atopar o Plan Anual 2017>>>

E-BOLETíN

ACTIVIDADES DA SEMANA

BIBLIOTECA

Biblioteca da Coordinadora Biblioteca Documentos on line Documentos

 

FORMAMOS PARTE DE

Solidaria


Fiare


coop57 galicia


pobreza cero


coordinadora


QUIEN DEBEA QUIEN

Coordinadora Galega de ONG para o Deselvolvemento
Rúa dos Basquiños, 33 1º A, Santiago de Compostela | Tlf: 981585189 | sensibilizacion@galiciasolidaria.org

Reconocimiento - CompartirIgual (by-sa)

Os contidos de esta web están baixo unha licenza Creative Commons se non se indica o contrario