logo

NOVAS

Mar30

Realidade da Axuda 2017: a cooperación española toca fondo.

Oxfam Intermon presentou o pasado 28 de marzo o Informe anual da Realidade da Axuda do ano 2015, un documento que mide a temperatura do estado da cooperación no Estado español.

O estado da Cooperación Española

Segundo os datos definitivos publicados polo CAD, en 2015 España executou 1.261 mill. euros de AOD Neta , o equivalente ao 0,12% da súa Renda Nacional Bruta. O dato representa un mínimo histórico na cooperación española e mantén a AOD española ancorada en niveis dos anos 80, cando o país nin sequera pertencía ao Comité de Axuda ao Desenvolvemento da OCDE. Con estas cifras, España afúndese á cola de donantes internacionais. É a antepenúltima, no posto 26 de 28, so por diante de Polonia e Eslovaquia.

O recorte acumulado na axuda española entre 2008 e 2015 ascende ao 73,5% (ata un 83% nos fondos xestionados por ONGD).No caso da Axuda Humanitaria o recorte elévase ata ao 85% o que resulta especialmente grave si temos en conta que nos atopamos nunha situación extraordinaria con más de 20 millóns de persoas en risco de fame e cos conflitos activos en Siria, Sudán do Sur, Chad, Somalia ou Yemen. A ONU advertiu recentemente que estamos ante a peor crise humanitaria en 70 anos.

En 2015 os recortes mantivéronse malia un discurso gobernamental que insistiu unha e outra vez en que o orzamento destinado a Cooperación ao Desenvolvemento se recuperaría axiña que o fixese a economía (por exemplo, Rajoy ante a ONU en abril e setembro 2013). Tamén contra a vontade da maioría da poboación do estado, xa que segundo o último Eurobarómetro o estado español é un dos tres países da UE nos que máis apoio se rexistra para a política pública de cooperación ao desenvolvemento. Un apoio que se fai patente coas cifras do último Informe do sector das ONGD no que se da conta de como aumentou o apoio da sociedade civil nos últimos anos, con 2,4 millóns de persoas contribuíndo dalgún xeito ao traballo que realizan as ONG de desenvolvemento, un 20% máis que en 2008, e con 20.000 persoas realizando voluntariado. Pola súa banda, as achegas económicas privadas aumentaron un 30% de 2013 a 2015 en contraste  cos fondos públicos que en 2015 presentan as cifras máis baixas dos últimos 10 anos

A única lectura postivia vinculada á situación da política pública de cooperació  atopámola no inicio dun novo ciclo político, cun parlamento máis plural e o número de inciativas parlamentarias xa presentadas en prol da mellora desta política pública. Isto unido ao proceso de elaboración do novo Plan Director 2017-2020 e aos avances pendentes na Axenda 2030 de Obxectivos de Desenvolvemento Sostibles abren a oportunidade á necesaria “refundación” que se debe realizar na Cooperación Española

AOD no contexto internacional e europeo

A AOD proporcionada polo conxunto de países donantes da OCDE (CAD) rexistrou en 2015 os seus máximos históricos, mellorando en case un 7% o teito de 2014. De media os países do CAD aportaron o 0,30% do seu RNB, un nivel similar ao do ano anterior.

En términos de esforzo, o ranking está encabezado por dous países cunha gran tradición en políticas de cooperación: Suecia (1,40%) e Noruega (1,05%); 4 estados máis cumpriron en 2015 coa Meta do 0,7% (Luxemburgo, Dinamarca, Países Baixos e Reino Unido). Con todo, a maior parte do incremento de AOD debeuse ao incremento de fondos destinados á acollida de persoas refuxiadas polo que en moitos casos estes datos deben considerarse inflados, xa que se computa como AOD diñeiro que non saíu das fronteiras do país donante.

Tal e como recorda o propio informe, a OCDE permite que os países donantes contabilicen como Axuda Oficial ao Desenvolvemento os gastos relacionados coa asistencia a refuxiados durante os 12 primeiros meses de acollida no país. Esta normativa é moi cuestionable por dous motivos: primeiro, porque é un gasto que se efectúa dentro das fronteiras do país donante, e segundo, porque ao saír do orzamento de AOD, significa que os recursos dedicados á acollida de persoas refuxiadas se detraen da loita contra a pobreza e para responder a crises humanitarias nos países dos que foxen e que máis o necesitan. O CAD debe aceptar as demandas da sociedade civil e deixar de considerar a asistencia a refuxiados en países donantes como parte da AOD.

Fronte aos datos negativos do estado español, a tendencia da AOD a nivel europeo tamén é positiva, se detecta unha tendencia a alza que destaca principalmente no norte de europa, en países coma Reino Unido (país que ata 2008 estaba por detrás de España en taxa de esforzo e que agora ten blindado o 0,7% por lei) pero tamén en Italia que se sitúa nun 0,22% e subiu un 0,19% con respecto ao ano anterior.

Durante a presentación do informe, Raimund Zürh, de Seek Development, presentou a plataforma Donor Tracker (que estuda a AOD dos 14 principais donantes do mundo) e expuxo  tres eixos estratéxicos de acción e oportunidade que se abren para a política de cooperación ao desenvolvemento no contexto europeo:

-Por unha parte o propio crecemento que se prevé da AOD. Países como Alemaña asumiron recentemente o seu compromiso co obxectivo do 0,7% como mecanismo fundamental para loitar contra as “causas profundas” das situación que se vive no contexto internacional.

-A UE está chamada a ocupar o grande baleiro que como donante vai deixar previsiblemente EE.UU logo do xiro radical da súa política exterior.

-Por último, as políticas de cooperación aparecen como unha aposta central para desenvolver novas narrativas que fagan fronte ao discursos e movementos xenófobos que percorren o territorio europeo.

A Cooperación Descentralizada

Logo dos graves recortes que sufriu a cooperación descentralizada (a desenvolvida por comunidades autónomas e entes locais) se percibe unha pequena melloría cun aumento de ata o 18% a nivel de CC.AA e dun 11% a nivel de entes locais no ano 2015.

No ranking de Comunidades Autónomas País Vasco cunha adicación do 0,33%, Andalucía co 0,14% e Extremadura co 0,13% ocupan os primeiros postos. Á cola sitúanse Murcia e Madrid. Murcia destaca pola súa indiferenza, como en 2014 non dota ningún recurso para a loita contra a pobreza en países en desenvolvemento. E, como destaca ou propio informe, Madrid representa en 2015 o que nunca debería pasar: que os PVDs aos que deberiamos estar transferindo recursos, reembolsen máis do recibido. Este é o caso de Madrid, que no 2015 contabiliza unha AOD negativa de 65.000 euros por reintegros de distintos proxectos que recaen tamén sobre as ONGDs.

A AOD galega

No ranking de comunidades autónomas en relación a AOD Galicia ocupa o posto 8º. Resulta paradóxico si temos en conta que no ano 2009 Galicia cunha adicación dun 0,1% e 12 millóns de euros,a máxima da súa historia, ocupaba o penúltimo posto do ranking, e dende entón o recorte foi superior ao 60%, pasando deses case 12 millóns de adicación en 2009 aos 4,6 de 2015.

En 2015 Galicia adicou 4,6 millóns de euros a esta política pública, o que supuxo un 0,05% de esforzo orzamentario, moi lonxe do 0,7% demandado e comprometido, e que supón que cada galego e galega está destinado anualmente á loita contra a pobreza global unicamente 1,7 euros

 

Ver detalles do informe aquí>>>

E-BOLETíN

ACTIVIDADES DA SEMANA

BIBLIOTECA

Biblioteca da Coordinadora Biblioteca Documentos on line Documentos

 

FORMAMOS PARTE DE

Solidaria


Fiare


coop57 galicia


pobreza cero


coordinadora


QUIEN DEBEA QUIEN

Coordinadora Galega de ONG para o Deselvolvemento
Rúa dos Basquiños, 33 1º A, Santiago de Compostela | Tlf: 981585189 | sensibilizacion@galiciasolidaria.org

Reconocimiento - CompartirIgual (by-sa)

Os contidos de esta web están baixo unha licenza Creative Commons se non se indica o contrario