logo

NOVAS

Sep20

Todos os partidos apostan por a aumentar os fondos de cooperación nos seus programas pero só o Bloque e En Marea comprometen cifras concretas

Todos os partidos con representación parlamentaria na última lexislatura comprométense nos seus programas electorais a aumentar os fondos de cooperación galega. É a primeira vez que as catro principais forzas políticas asumen este compromiso despois dos recortes de ata o 62% que sufriron os orzamentos dedicados á loita contra a pobreza global os últimos seis anos.

Aínda así, non todos se comprometen na mesma medida. Só o BNG defende no seu programa electoral a demanda da Coordinadora Galega de ONGD de aumentar o orzamento de cooperación ao desenvolvemento da Xunta de Galicia do 0,04% actual ata o 0,2% ao final da lexislatura “sen perder a perspectiva de chegar ao 0,7%”, a reivindicación histórica das ONG de Desenvolvemento. En Marea, pola súa banda, tamén aposta por incrementar os fondos de cooperación pero a súa proposta queda por debaixo das reivindicacións das ONGD galegas ao limitar o aumento “nun mínimo do 20% anual e dobrar así o actual orzamento ao final da lexislatura”. O PSdeG, en cambio, recolle a no seu programa “recuperar a política pública e social de cooperación e construír un consenso político-social ao redor dela“ así como “establecer compromisos plurianuais de axudas en concorrencia competitiva e con transparencia e rendición de contas”, pero non establece nin cifras nin un calendario concreto para esa recuperación. Por último, o PPdG comprométese a “incrementar paulatinamente, e de forma sostida, a Axuda Oficial ao Desenvolvemento (AOD)” pero limítase a marcar un crecemento mínimo anual: “a porcentaxe na que se incremente o orzamento consolidado da Xunta de Galicia”.

Máis alá das cuestións vinculadas cos orzamentos, os programas dos partidos non afondan en propostas concretas sobre como debe ser a cooperación ao desenvolvemento que se faga dende Galicia. Faise referencia á vontade de mellorar a situación das persoas refuxiadas, pero non se desenvolve en ningún caso propostas para unha acción humanitaria e de emerxencia de calidade. Tamén destaca a ausencia de propostas de xénero vinculadas á feminización da pobreza no mundo e dáse de forma xeralizada un tratamento pouco profundo da Educación para a Cidadanía Global, unha ferramenta fundamental para promover a transformación social, tamén, dende Galicia.

Alén dos programas

Máis alá dos compromisos concretos dos programas electorais, a aposta dos partidos pola política pública de cooperación reflectiuse tamén nas entrevistas que todos as persoas candidatas responderon estes últimos días á Coordinadora Galega de ONGD e que están publicadas na súa web. Cabe destacar as declaracións do candidato á presidencia polo PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, quen, antes de que se fixera público o programa do seu partido, asegurou que o PSdeG asume o compromiso de “acadar progresivamente, no curso da próxima lexislatura, o 0,2% do orzamento xeral dedicado á política pública de cooperación ao desenvolvemento. Isto suporía aproximadamente 20 millóns de euros que deben ser perfectamente asumibles polos orzamentos da Xunta de Galicia”.

Pola súa banda Ana Pontón, candidata á presidencia polo BNG, reafirmou na entrevista a súa aposta cara o 0,2% e asegurou que “desde a Xunta de Galiza, comprométome tamén a facer unha política proactiva para promover unhas relacións comerciais xustas e políticas internacionais coherentes cos principios da cooperación ao desenvolvemento”. Luis Villares, candidato de En Marea marcou como horizonte a mesma proposta que no programa, a de dobrar o actual orzamento, e asegurou que se forma parte do novo goberno elaborarán “un Plan Director que primará a participación de diferentes axentes sociais da sociedade civil”. Alberto Nuñez Feijóo, actual presidente e candidato polo PPdeG, segurou que “é certo que non destinamos todo o que nos gustaría”, en referencia á política pública de cooperación dos últimos catro anos, e reafirmou o compromiso do Partido Popular de, “como mínimo, subir os fondos de cooperación na mesma porcentaxe en que suba o orzamento consolidado da Xunta”.

Coordinadora Galega de ONG para o Deselvolvemento
Rúa dos Basquiños, 33 1º A, Santiago de Compostela | Tlf: 981585189 | sensibilizacion@galiciasolidaria.org

Reconocimiento - CompartirIgual (by-sa)

Os contidos de esta web están baixo unha licenza Creative Commons se non se indica o contrario