logo

Libro recomendado

"Internacionalización da empresa española (2000 - 2015)"

portada setembro.jpg

A internacionalización gravitou ao redor de dúas etapas: unha inicial con foco en Latinoamérica entre 1994 e 1999 e outra, a partir do ano 2000, dirixida en maior medida cara aos países con maior poder económico da Organización para a Cooperación e o Desenvolvemento Económico (OCDE). Tras deles, e con menores investimentos, expandíronse a países de África e Asia e Oceanía (ICEX, 2010 pp.83-89). Este informe, céntrase nesta segunda etapa.

Ao longo do informe analízase de maneira máis detallada a dirección do investimento español durante o período 2000 - 2015, tanto a nivel xeográfico como a nivel sectorial. Indícanse as principais empresas españolas instauradas en cada país e en cada sector seleccionado para poder dar explicación, desta maneira, ás posibles subidas ou baixadas abruptas que se atopen no investimento realizado e coñecer así quen foron os protagonistas en cada movemento.

A elección deste período, e non outro, débese a que o inicio do mesmo supón un cambio de tendencia na dirección dos investimentos das principais multinacionais españolas desde América Latina a outras rexións do globo. Co fin de mostrar este cambio de tendencia realízase ao comezo da análise unha breve presentación.

Finalmente, con este informe, preténdese caracterizar a internacionalización das grandes empresas españolas que, desde o ano 2000, cambiaron a súa folla de ruta cara a outras rexións diferentes a América Latina, aínda que sen debilitar tampouco a súa presenza nesta rexión, pois segue sendo unha das que máis volume de ingresos achega ás empresas españolas alí instauradas.

Podedes descargar o informe neste enlace>>>

O informe é o resultado dun traballo de investigación realizado por Ainhoa Blanco Larraui no Observatorio de Multinacionais en América Latina (OMAL) durante o curso 2015-2016 no marco das prácticas externas do Máster de Economía Internacional e Desenvolvemento da Universidade Complutense de Madrid (UCM).

Coordinadora Galega de ONG para o Deselvolvemento
Rúa dos Basquiños, 33 1º A, Santiago de Compostela | Tlf: 981585189 | sensibilizacion@galiciasolidaria.org

Reconocimiento - CompartirIgual (by-sa)

Os contidos de esta web están baixo unha licenza Creative Commons se non se indica o contrario