logo

COMISIÓN DE INCIDENCIA

A Comisión de Incidencia Política creouse o 17 de setembro de 2008, e foi ratificada pola Asemblea Xeral Extraordinaria de Febreiro de 2009. A idea de constituír unha comisión de incidencia xorde do Encontro Buscando Sinerxías, organizado para a Planificación Estratéxica da Coordinadora, ao entender as ONGD integradas que a Incidencia Política debía ser un ámbito prioritario de acción da CGONGD.

Obxetivos da Comisión

A misión principal desta Comisión non é outra que incrementar o grao de compromiso das institucións públicas galegas coa cooperación ao desenvolvemento. A tal efecto, márcase como obxectivos de acción os seguintes: •Mellorar a comprensión e sensibilización das ONGD integradas na CGONGD sobre a importancia das accións de incidencia de cara á consecución dos fins en todas elas. •Mellorar o coñecemento das/os representantes políticas/os galegas/os sobre a pobreza, as súas causas e consecuencias e sobre as demandas da Coordinadora Galega de ONGD. •Mellorar o compromiso dos partidos políticos galegos na loita contra a pobreza. •Xerar espazos de debate e consulta institucional sobre as políticas de cooperación internacional galegas.

¿Quén a integra?

AGARESO, Amigos da Terra, Asemblea de Cooperación Pola Paz, Educación sen Fronteiras, Entreculturas, Enxeñeiría sen Fronterias, Mans Unidas e a Secretaría Técnica da Coordinadora

<< volver

E-BOLETíN

ACTIVIDADES DA SEMANA

BIBLIOTECA

Biblioteca da Coordinadora Biblioteca Documentos on line Documentos

 

FORMAMOS PARTE DE

Solidaria


Fiare


coop57 galicia


pobreza cero


coordinadora


QUIEN DEBEA QUIEN

Coordinadora Galega de ONG para o Deselvolvemento
Rúa dos Basquiños, 33 1º A, Santiago de Compostela | Tlf: 981585189 | sensibilizacion@galiciasolidaria.org

Reconocimiento - CompartirIgual (by-sa)

Os contidos de esta web están baixo unha licenza Creative Commons se non se indica o contrario