logo

COMISIÓN DE COMERCIO XUSTO

A Comisión de Comercio Xusto e Consumo Responsable, foi a primeira en ser constituída e comezou a traballar no ano 2006. A misión desta comisión baséase en dous principios básicos: •Mellorar o grao de información, formación e compromiso da sociedade e autoridades da administración pública galega (sobre todo as que teñen decisión sobre o proceso de compra pública ética), no ámbito do Consumo Responsable e o Comercio Xusto, •Mellorar e aumentar a dispoñibilidade (oferta) e accesibilidade ao Comercio Xusto por parte das familias e consumidoras/es en Galicia.

Obxetivos da Comisión

Co desexo de crear unha coordinación, cunha base sólida, dentro do Comercio Xusto de Galicia, de formar unha plataforma de sensibilización do Comercio Xusto ante a cidadanía e as institucións e de crear unha rede de comunicación, a Comisión traballa arredor de tres obxectivos: •Difusión, sensibilización e educación sobre Comercio Xusto e Consumo Responsable entre a sociedade galega e as propias ONGD da CGONGD para a súa efectiva transversalización •Incidencia política sobre CX e CR diante das institucións públicas galegas para que adopten un modelo de Compra Pública Ética e Sostible. •Formación Interna: Difusión e elaboración de estudos, formación interna e debates.

¿Quén a integra?

A Cova da Terra, Intermón Oxfam, Labañou Solidaria, Panxea, Solidariedade Internacional de Galicia e Taller de Solidariedade

 

<< volver

Coordinadora Galega de ONG para o Deselvolvemento
Rúa dos Basquiños, 33 1º A, Santiago de Compostela | Tlf: 981585189 | sensibilizacion@galiciasolidaria.org

Reconocimiento - CompartirIgual (by-sa)

Os contidos de esta web están baixo unha licenza Creative Commons se non se indica o contrario